Čítanie ku káve

Firemná kultúra je súborom písaných a nepísaných pravidiel, ktoré si zamestnanci zvnútorňujú a následne sa podľa nich správajú. Písané pravidlá všetkých úrovní - od vízie, cez poriadky a kódexy, až po manuály, ale i nepisané pravidlá - zvyklosti a tradície vychádzajú nielen z prostredia (legislatíva, predmet podnikania, štruktúra zamestnancov), ale...

Prístup, v ktorom sa snažíme dosiahnuť rovnováhu v spokojnosti s pracovným a rodinným životom je veľkou témou v množstve firiem. Spokojnosť je subjektívna, preto sa zamestnávatelia snažia do benefitov, ale i organizácie a spôsobov práce zaradiť prvky, ktoré zasiahnu drvivú väčšinu zamestnancov. Nie je to jednoduché. V tomto blogu chcem upriamiť...

V roku 2022 považujem za kľúčovú úlohu nápravu našich vzťahov. Tejto téme - špeciálne vzťahom na pracoviskách - sa profesne venujem od roku 2015. Najskôr ako člen Výkonného výboru odborov, neskôr ako zapísaný mediátor a nezávislý preventista a intervent. Na opravách vzťahov a kvalitných dohodách však bola postavená takmer celá moja kariéra....

Dúfajme, že po dvoch rokoch pandémie vírus zmutuje do menej nebezpečnej formy a naučíme sa s ním koexistovať bez väčších obmedzení. Škody sú však po dvoch rokoch nesmierne. Stratené životy a trvalo poškodené zdravie sú, žiaľ, škody nezvratné. Tie hospodárske naopak napravíme poľahky. Problémom, s ktorým sa budeme pasovať ťažko a dlho sú vážne...

Existuje nezanedbateľná pravdepodobnosť, že aj vo vašej firme prejde konflikt podporovateľov a odporcov očkovania z tlejúcej fázy do otvoreného súboja. Keďže mám za sebou prvé skúsenosti s ich moderovaním a zmierovaním, rozhodol som sa z nich spracovať stručné a (možno aj 🙂) zrozumiteľné zhrnutie najlepších praktík. Uvedomujem si pritom, že každý...

Získať na trhu práce kvalitného zamestnanca je náročné. A udržať ho je ešte náročnejšie. Mzdy a benefity sú stále silným motivátorom a hrozienka z koláča vyjedia najmä veľké, silné a úspešné firmy. Pre tie menšie, slabšie a chudobnejšie je to naozaj Sizyfovská úloha. Na jednej strane nemajú dostatok zdrojov na zaplatenie kvalitných ľudí a na druhej...

Zamestnanecký vzťah patrí spolu s manželstvom k najrozšírenejším zmluvným vzťahom vôbec. Na rozdiel od manželstva však vzťahy zamestnancov a firiem, ani zamestnancov navzájom nezačínajú randením, neprerastajú do vzájomnej lásky a nie sú ani sľubom vernosti až za hrob. Je to veľmi pragmatický vzťah založený na výmennom obchode. V ňom si zamestnanci...

Konflikt medzi podporovateľmi a odporcami očkovania proti ochoreniu Covid-19 naberá na obrátkach. Emócie sú vyšponované a oba tábory robia čo môžu, aby presadili práve ten svoj "správny" názor. Ako človek, ktorý s konfliktami prichádza do kontaktu takmer denne už viac ako 15 rokov hovorím, že v konflikte v skutočnosti nikdy nejde o víťaza, ale...

Čo je to firemná kultúra? A kto, alebo čo ju tvorí? Dá sa vôbec ovplyvňovať? Firemná kultúra je na prvý pohľad abstraktný a neuchopiteľný pojem. Pri svojej práci z času na čas narazím na bariéru námietok odvolávajúcich sa naň. K argumentom ako to nejde a ako sa to nedá "lebo kultúra, lebo korporát" vždy nasledujú moje všetečné otázky. Na...