Čítanie ku káve

Niekoľko rokov som manažérom oddelenia. Spočiatku išlo všetko hladko, plnili sme ciele, riešili bežné problémy a úspešne sme sa zúčastňovali niekoľkých významných projektov. Vzťahy v tíme boli takmer rodinné, pričom všetci podávali profesionálny výkon a nebol problém si vzájomne pomáhať. Naša firma prešla organizačnou zmenou, ktorá sa týkala aj...

Obozretnosť pri nakladaní so zdrojmi firmy nie je len téma pre krízové obdobie. Obozretnosť v čase krízy však má spravidla podobu masívneho škrtania. Ani recesia však nie je dôvodom na bezhlavý prístup, pretože vzdelávanie a rozvoj zamestnancov sú podstatou podnikania a investíciou. Ak práve znižujete náklady na vzdelávanie, alebo tak v blízkej...

Reorganizácia

22.04.2020

Súčasná kríza si v mnohých firmách vyžiada zásahy do organizácie. Ich dôvodom je potreba znižovania nákladov, prípadne zmena business modelov, zachovanie konkurencieschopnosti a prispôsobenie sa moderným formám práce. Ich cieľom je, okrem prežitia, optimalizácia a zefektívnenie procesov a čo najväčšie využitie ľudského potenciálu. Pozrime sa na dve...

Tak ako pri všetkých katastrofách doteraz, aj po koronakríze príde "deň po". Deň, keď firmy, ktoré neskrachujú a dokážu znovu naštartovať, budú tak musieť urobiť čo najskôr. Dnes ešte nevieme povedať, kedy sa tak stane. Štáty, ale i firmy momentálne aktualizujú krízové plány a vytvárajú ad hoc drastické opatrenia, aby odvrátili straty na životoch a...

Organizačný manažment už dávno nie je len o organizácii práce, kalkulovaní "ľudských zdrojov" či organizačnej štruktúre. Jeho úlohou v širšom kontexte je vytvárať podmienky pre to, aby sa zamestnanci mohli správať vo vnútri firmy čo najefektívnejšie, najbezpečnejšie a v súlade s nastavenou kultúrou (hovoríme o organizačnom správaní). Robí tak...

Téma, o ktorej nechceme premýšľať, nieto ešte hovoriť. Bolestná a smutná skúsenosť navždy zapísaná do pamäte firmy a ľudí v nej. Mimoriadna situácia, na ktorú sa nedá pripraviť. Moment, keď sa zastaví čas, chod oddelení, či celej firmy. Obdobie naplnené trúchlením a ponurou atmosférou.

Disciplinárne konanie je naozaj nepríjemná súčasť pracovného života. Nielen pre previnilca, ale aj pre trestajúceho. Keďže sa tieto situácie (našťastie) nevyskytujú často, trestajúci nemá možnosť pravidelne ich trénovať. Zlou správou navyše je, že trestanie zamestnanca má vysoko výbušný potenciál.

Každá vzdelávacia aktivita vo firme (ak nehovoríme o príspevkoch zamestnávateľa na voľnočasové či záujmové vzdelávanie) by mala byť investíciou. Aby sa investícia vrátila pristupujeme k zisťovaniu potrieb, príprave účastníkov, stanovovaniu cieľov či obstarávaniu zodpovedne a odborne. O tom či sme urobili všetko správne, či dodávateľ (interný, alebo...

Každá vzdelávacia aktivita by mala byť predovšetkým investíciou. Na druhej strane rozpočet na firemné vzdelávanie nie je bezodný. Práve preto je k problematike obstarávania potrebné pristupovať veľmi zodpovedne.

Účastník má podľa mňa nie len vedieť či poznať, ale aj prakticky vykonať, stotožniť sa a dlhodobo praktizovať. Je zrejmé, že tieto zložky spolu úzko súvisia a nadväzujú na seba. Ak niektorá z nich chýba, k zmene zo súčasného na žiaduce buď vôbec nedôjde, alebo je táto zmena krátkodobá. Stanovenie vzdelávacích cieľov nie je jednoduché, no školenia,...