Čítanie ku káve

Existuje nezanedbateľná pravdepodobnosť, že aj vo vašej firme prejde konflikt podporovateľov a odporcov očkovania z tlejúcej fázy do otvoreného súboja. Keďže mám za sebou prvé skúsenosti s ich moderovaním a zmierovaním, rozhodol som sa z nich spracovať stručné a (možno aj 🙂) zrozumiteľné zhrnutie najlepších praktík. Uvedomujem si pritom, že každý...

Získať na trhu práce kvalitného zamestnanca je náročné. A udržať ho je ešte náročnejšie. Mzdy a benefity sú stále silným motivátorom a hrozienka z koláča vyjedia najmä veľké, silné a úspešné firmy. Pre tie menšie, slabšie a chudobnejšie je to naozaj Sizyfovská úloha. Na jednej strane nemajú dostatok zdrojov na zaplatenie kvalitných ľudí a na druhej...

Zamestnanecký vzťah patrí spolu s manželstvom k najrozšírenejším zmluvným vzťahom vôbec. Na rozdiel od manželstva však vzťahy zamestnancov a firiem, ani zamestnancov navzájom nezačínajú randením, neprerastajú do vzájomnej lásky a nie sú ani sľubom vernosti až za hrob. Je to veľmi pragmatický vzťah založený na výmennom obchode. V ňom si zamestnanci...

Konflikt medzi podporovateľmi a odporcami očkovania proti ochoreniu Covid-19 naberá na obrátkach. Emócie sú vyšponované a oba tábory robia čo môžu, aby presadili práve ten svoj "správny" názor. Ako človek, ktorý s konfliktami prichádza do kontaktu takmer denne už viac ako 15 rokov hovorím, že v konflikte v skutočnosti nikdy nejde o víťaza, ale...

Čo je to firemná kultúra? A kto, alebo čo ju tvorí? Dá sa vôbec ovplyvňovať? Firemná kultúra je na prvý pohľad abstraktný a neuchopiteľný pojem. Pri svojej práci z času na čas narazím na bariéru námietok odvolávajúcich sa naň. K argumentom ako to nejde a ako sa to nedá "lebo kultúra, lebo korporát" vždy nasledujú moje všetečné otázky. Na...

K tomu, aby sme vedeli zlepšovať každodenné zážitky zamestnancov, potrebujeme pochopiť čo ich spoluvytvára. Nie je totiž pravdou, že dobrá zamestnanecká skúsenosť je závislá od ľudského faktora, teda osobností šéfov, kolegov a podriadených, od ich schopností, zručností a vzťahu k iným. Ľudský faktor síce nie je úplne zanedbateľný, ale predstavuje...

Znovu publikovaný blog o prípade predčasne ukončeného disciplinárneho konania, v ktorom som ako mediátor poskytol zamestnancovi poradenstvo k riešeniu vážneho problému.

Znovu publikovaný blog o konflikte v sklade, ktorý som pomáhal riešiť z pozície mediátora.

Znovu publikovaný blog o prípade neprimeraného nátlaku vedenia na zamestnancov, ktorý som pomáhal riešiť ako mediátor.