Čítanie ku káve

Čo je to firemná kultúra? A kto, alebo čo ju tvorí? Dá sa vôbec ovplyvňovať? Firemná kultúra je na prvý pohľad abstraktný a neuchopiteľný pojem. Pri svojej práci z času na čas narazím na bariéru námietok odvolávajúcich sa naň. K argumentom ako to nejde a ako sa to nedá "lebo kultúra, lebo korporát" vždy nasledujú moje všetečné otázky. Na...

K tomu, aby sme vedeli zlepšovať každodenné zážitky zamestnancov, potrebujeme pochopiť čo ich spoluvytvára. Nie je totiž pravdou, že dobrá zamestnanecká skúsenosť je závislá od ľudského faktora, teda osobností šéfov, kolegov a podriadených, od ich schopností, zručností a vzťahu k iným. Ľudský faktor síce nie je úplne zanedbateľný, ale predstavuje...

Znovu publikovaný blog o prípade predčasne ukončeného disciplinárneho konania, v ktorom som ako mediátor poskytol zamestnancovi poradenstvo k riešeniu vážneho problému.

Znovu publikovaný blog o konflikte v sklade, ktorý som pomáhal riešiť z pozície mediátora.

Znovu publikovaný blog o prípade neprimeraného nátlaku vedenia na zamestnancov, ktorý som pomáhal riešiť ako mediátor.

Znovu publikovaný blog o prípade mladého šoféra, ktorý som pomáhal riešiť z pozície mediátora.

Čo urobiť, aby sa zamestnanci v práci cítili dobre? A ako dosiahnuť dobré vzťahy na pracovisku aj v zložitých časoch? Tieto a podobné otázky si kladiem už od začiatkov mojej kariéry. V posledných mesiacoch sa na mňa obraciate s rôznymi otázkami, ktoré sa týkajú konfliktov, diskriminácie, organizácie práce, odmeňovania, porušenia disciplíny, či...

Uplynulý rok nám priniesol bezprecedentné situácie. Nepredpokladané odstávky vo výrobe, úpravy rozpočtov, zmeny v personálnych a vzdelávacích plánoch či masívny presun na prácu z domu. Stalo sa to, čo nikto z nás nečakal a doteraz nezažil. Vyrovnali sme sa s tým relatívne dobre a čísla nezamestnanosti našťastie zatiaľ nerastú do pôvodne...

Aj keď v súčasnosti nie sú v slovenskom Zákonniku práce definované nebezpečné prejavy správania na pracovisku, môžu napĺňať skutkovú podstatu trestných činov, priestupkov, alebo môže ísť o porušovanie zákazu diskriminácie, tzv. antidiskriminačného zákona.