Agilný rozvoj

 Rozvoj konkrétnych kompetencií v správnom čase. 

Čo si pamätáte z vášho ostatného workshopu či školenia? Ak nie veľa, nič si z toho nerobte. Zabúdanie je prirodzené, veď podľa Ebbinghausovej krivky učenia a zabúdania si už 2 dni po učení pamätáme ani nie 30% informácií. Jednou z ciest, ako u dospelého človeka zabúdanie výrazne zmierniť, je dávkovať informácie postupne a zabezpečiť, aby nové poznatky boli ihneď využívané v praxi. Práve tento prístup je súčasťou agilného vzdelávania, teda rozvoja konkrétnych kompetencií v konkrétnom čase. 

Agilné vzdelávanie je personalizované, teda zacielené na konkrétneho dospelého človeka. Najväčší efekt sa preto ukáže pri vzdelávaní jednotlivca. V praxi mám odskúšané, že s istými ťažkosťami je ho možné realizovať aj v mikroskupine maximálne 3 účastníkov. Pri väčšej skupine stráca svoje efekty a to najmä preto, lebo pozornosť lektora i účastníkov je rozptýlenejšia. 

Agilné vzdelávanie je zamerané na konkrétnu kompetenciu, alebo jej jednotlivé zložky. Preto zahŕňa iba jednu tému, alebo dokonca iba časť témy. Okrem úspory času (agilné vzdelávanie netrvá dlhšie ako 120-150 minút - vrátane praktického nácviku) je výhodou i menej informácií, ktoré by účastník/-čka aj tak veľmi rýchlo zabudol/-la. Poznatky sú navyše podávané zrozumiteľne a stručne, napríklad formou interaktívnej mikroprednášky, čo tiež spomaľuje proces zabúdania. 

Agilné vzdelávanie je realizované JUST IN TIME, teda pár hodín pred reálnym uplatnením kompetencie v praxi. To znamená, že dochádza k takmer okamžitému  opakovaniu a precvičovaniu v reálnom živote. Dospelý človek tak okamžite vidí význam a cez praktický zážitok si nové poznatky ľahšie vštepuje do dlhodobej pamäte. 

Po krátkom rozhovore, informovaní o účastníkovi/-čke a konkretizovaní kompetencie, ktorú je potrebné rozvíjať realizujem túto formu vzdelávania v 4 jednoduchých krokoch.

1. Brífing - interaktívna prednáška, ktorej cieľom je najmä ukotviť kompetenciu do kontextu, poskytnúť nevyhnutné teoretické informácie a sformulovať praktickú úlohu

 2. Tréning - praktický nácvik podľa zadanej úlohy v bezpečnom prostredí, so spätnou väzbou a diskusiou

3. Realizácia - aplikovanie nových informácií, zručností a skúseností pri plnení reálnej aktivity

4. Debrífing - záverečný rozhovor o priebehu, výsledkoch, ale i o pocitoch.

Príklady agilného vzdelávania: 

Agilné vzdelávanie je cenovo výhodné, pretože trvá kratšie a je jednoduchšie na prípravu a logistiku. 

Agilné vzdelávanie prebieha osobne, online, alebo kombinovane. 


Ak vás táto forma zaujala, neváhajte ma kontaktovať na tel. čísle 0908 157 197, alebo využite kontaktný formulár