Riešenia pre startupy a tretí sektor

Moderné riadenie so sebou prináša trend neformálnych a samoriadiacich tímov (tyrkysové organizácie a pod.). Okrem nesporných výhod však takéto štruktúry so sebou prinášajú mimoriadne nároky na prevenciu a riešenie vzťahových problémov v ich vnútri. Obe oblasti musia byť založené na kooperatívnych prístupoch, spoločnom prežívaní a zdieľaní, aby ani problémové situácie nenarúšali celkový prístup, vzájomnú angažovanosť a synergické efekty. 

Nastaviť prevenciu, ale i riešiť vzniknuté problémy v takomto prostredí nie je také jednoduché ako v klasických typoch organizácií. A keďže každá z organizácií novej generácie je iná, nie je možné naplno využívať ani kazuistiky a klasické postupy.  Pomoc a poradenstvo sa stávajú prísne individualizované a založené na osobnostiach v tímoch,  ich väzbách a dohodách (dealoch) a očakávaniach, nepísaných pravidlách a zvykoch. Všetky vzniknuté riešenia však musia byť stále v súlade so zákonmi. Takto vzniknuté "nástroje" sa stávajú významnou konkurenčnou výhodou, pretože výrazne šetria čas, ľudské, technické aj finančné kapacity a startup, alebo organizácia sa namiesto riešenia "samých seba" venuje hlavným aktivitám. 

Na základe doterajších skúseností s prevenciou a riešením HR prúserov prichádzam s riešeniami pre startupy, tretí sektor a moderné organizácie, ktoré rešpektujú nové trendy a len v nevyhnutnej miere využívajú prvky klasického organizačného manažmentu.     

  • Diagnostika organizačného správania
  • Dizajnovanie kooperatívnych preventívnych nástrojov
  • Budovanie identity na základe príbehov ("story culture")
  • Kooperatívne riešenia konfliktov (sprostredkovanie, zmierovanie, vyjednávanie, facilitovanie)
  • Diskrétne nestranné intervencie v problematických prípadoch (od neplnenia úloh po nebezpečné správanie) - vďaka externalite ostávajú interné vzťahy len s minimálnymi narušeniami 
  • Vzdelávanie a rozvoj tímov a jednotlivcov v oblasti kooperatívnych riešení problémov
  • Rozvoj záchovných a nápravných komunikačných zručností
  • Rozvoj demokratických a laissez-faire manažérskych zručností
  • Iné individuálne riešenia v oblasti vzťahov a enkulturácie novej generácie riadenia

Zaujala vás problematika prevencie a riešenia problémov v startupoch, treťom sektore a iných moderných organizáciách? Kontaktujte ma telefonicky na čísle 0908 157 197, alebo využite kontaktný formulár