Ekologický záväzok

Pri svojich aktivitách sa zaväzujem minimalizovať dopady na životné prostredie, najmä využívať ekologické formy dopravy (hromadná doprava, ekologické vozidlá a pod.), obmedziť tlač materiálov a dokumentov na nevyhnutné minimum a separovať odpad, ktorý vzniká pri mojom podnikaní. 


Moja aktuálna uhlíková stopa je: 2955 kg CO2e ročne, čo je o 2933 kg CO2e menej ako priemerný Slovák a dokonca o 5525 kg CO2e menej ako priemerný Európan.