Novinky

Zoznámte sa s novinkami v portfóliu vzdelávacích aktivít a poradenských služieb. 


1. Rozvojový program, ktorý vám vo firme pomôže zachovať jedinečné zamestnanecké znalosti a skúsenosti. 

Odchod zamestnanca/-kyne do dôchodku či za inými výzvami spravidla znamená, že s ním odchádzajú i jeho/jej jedinečné znalosti a skúsenosti. Mnohokrát ide o ťažko prenosné (tacitné) zručnosti, ktoré zároveň roky znamenali konkurenčnú výhodu. S novým programom spravíte prvý a veľmi dôležitý krok k tomu, aby ste ich vo firme zachovali.