Starostlivý zamestnávateľ

Podľa viacerých prieskumov patria k najčastejším dôvodom odchodu šikovných ľudí z firmy zlé vzťahy (konflikty, šikana a pod.), zlý šéf či pocit nedostatočného (férového) ohodnotenia. Všetky spomenuté príčiny vytvarajú pre zamestnacov menej bezpečné a spravodlivé prostredie. Takéto prostredie znamená slabú firemnú kultúru a je dôsledkom nedostatočnej starostlivosti. Uznávam, vytvoriť a udržiavať silnú kultúru s bezpečným a spravodlivým pracovným prostredím nie je vôbec jednoduché, pretože bezpečie ani spravodlivosť nie sú stavom, ale sústavnou aktivitou. Zamestnávatelia však majú k dispozícii množstvo viac či menej zjavných nástrojov, ktoré môžu túto aktivitu uľahčiť.

Ako intervent s bohatými skúsenosťami s riešením problémov viem, že mnohým z nich bolo možné predísť veľmi jednoduchými postupmi. Dokážem vám preto rýchlo a efektívne pomôcť nastaviť všetko potrebné k posilneniu vašej kultúry, k vytvoreniu a udržiavaniu bezpečného a spravodlivého prostredia. Pomôžem vám zvýšiť starostlivosť o zamestnancov, aby nemali dôvod odísť ku konkurencii.

Na aké služby sa môžete tešiť?

Rád vám pomôžem s:

  • analýzou prostredia
  • organizačným manažmentom
  • tvorbou a aktualizáciou interných dokumentov a ich aplikáciou do praxe
  • internou komunikáciou a odstraňovaním komunikačných bariér
  • internými procesmi a systémami, ktoré sa bezprostredne dotýkajú životného cyklu zamestnanca
  • manažmentom zamestnaneckých vzťahov a správania
  • prevenciou a riešením nebezpečného správania (šikany, mobbingu, bossingu, staffingu, obťažovania a diskriminácie)
  • intervenciami vo všetkých druhoch problémov so a medzi zamestnancami (vrátane odborov a pod.)
  • mnohými ďalšími činnosťami, ktoré vplývajú na firemnú kultúru


Samozrejmou súčasťou všetkých činností je absolútna diskrétnosť a vzájomná dôvera. 


Ak vás táto téma zaujala, neváhajte dohodnúť si stretnutie telefonicky na tel. č. 0908 157 197, alebo prostredníctvom kontaktného formulára. Rád vám odpoviem na všetky otázky na osobnom, alebo online stretnutí.   


Ste startup, alebo neziskovka či občianske zrduženie? Využite moje skúsenosti z intervencií a poradenstva v moderných typoch organizácií. Viac informácií nájdete tu.