Psychologické bezpečie je trvalý boj.

20.07.2023

Celý deň robíme všetko preto, aby sme sa v zdraví dožili toho ďalšieho. Odstraňujeme všetky možné riziká a tým si vytvárame bezpečie. Každý deň, znovu a znovu, od rána do večera. Neveríte?

Pri varení si dávate pozor, aby ste sa nepopálili a neporezali. Však? 

Pri prechode cez cestu sa pozriete na obe strany, aby vás neprešlo auto. Nie?

Po zotmení nechodíte do tmavých ulíc v nebezpečnej štvrti, lebo sa nechcete stať obeťou zločinu. Alebo áno? 

A tak ďalej, a tak ďalej 🙂. 

Poznáme príbehy ľudí, ktorí riziká podcenili, alebo sa im vystavili vedome. Z ich tragických osudov si berieme ponaučenia. 

Naše životy ovplyvňujú zákony a vyhlášky ale i nepísané a z pokolenia na pokolenie prenášané porekadlá a príslovia. Správame sa podľa nich, lebo vieme čo nás čaká, ak ich porušíme. 

Konštruujeme dômyselné stroje, ktoré nám umožňujú byť rýchlejšími a silnejšími bez zranení. Vyvíjame látky, ktoré nás chránia pred chorobami a predlžujú nám život. Súdime a zatvárame zločincov, ktorí nás ohrozujú. Vytvárame účinné procesy a celé systémy, aby sme žili spravodlivejšie, zdravšie a bezpečnejšie. Nikdy však nenastane stav, keď nebude existovať žiadne riziko. 

Bezpečie je neustále odhaľovanie a odstraňovanie rizík. 

Nejde pritom iba o fyzické bezpečie - aj pre psychologické bezpečie platí, že nie je možné dosiahnuť jeho trvalý stav. Ak chceme žiť v psychologickom bezpečí, neostáva nám nič iné, než neustále odstraňovať všetky psychologické hrozby. 

Podobne ako v bežnom živote i v práci k tomu máme mnoho nástrojov. Od poučných príbehov (aj tých so zlým koncom) z histórie firiem, cez písané či nepísané pravidlá, až po správne nastavené procesy a systémy či kompetencie potrebné pre udržiavanie zdravých vzťahov. 

Identifikovať a odstraňovať fyzické riziká môže byť komplikované. Skôr či neskôr sa však dajú vidieť, chytiť či počuť. Psychologické hrozby sú nehmatateľné, neviditeľné a subjektívne vnímané. O to zložitejšia je práca s nimi. 

Podmienkami k vytváraniu psychologicky bezpečného prostredia sú neustále vzdelávanie a vedomá neustála aktivita. 


obrázok: pixabay.com