Konflikt v sklade

22.01.2021

Znovu publikovaný blog o konflikte v sklade, ktorý som pomáhal riešiť z pozície mediátora. 

(Článok bol publikovaný v roku 2018 na blogu projektu "Antikonfliktná firma". Mená a niektoré skutočnosti sú pozmenené, podstata sporu a riešenia ostala zachovaná.) 

Ako profesionálny pracovný mediátor som pred pár mesiacmi pomáhal riešiť neštandardnú situáciu v sklade nemenovanej výrobnej spoločnosti.

V krátkosti, vodič-skladník spôsobil pri obsluhe nového VZV škodu. Jeho nadriadený sa agresívne dožadoval disciplinárneho konania a náhrady, podľa jeho názoru, nemalej škody. Vodič svoju vinu priznal, avšak "šťavnato" upozorňoval, že na nový stroj nebol riadne zaškolený a na to, že suma, ktorú mal zaplatiť, bola podľa neho vymyslená. Na prvý pohľad teda jasná situácia. No eskalácia medzi vedúcim a jeho podriadeným spôsobila uvoľnenie nahromadených negatívnych emócií aj u ostatných skladníkov. Aktívne sa zapájali do otvoreného konfliktu. Niektorí pritom stáli na strane vedúceho, niektorí na strane kolegu. Nedochádzalo síce k fyzickému stretu, ale na povrch vyplávali fámy a konšpirácie, ktoré sa celé mesiace šírili po chodbách firmy. Konflikt začal naberať iracionálny a absurdný smer a zásahy manažmentu a zástupcov zamestnancov sa míňali účinku. Bez funkčného skladu nemohla riadne fungovať výroba a tak problém začal ohrozovať smenu v celej firme.

Šéfovia firmy dali jasne najavo, že škodu na stroji považujú za zanedbateľnú (malé oškretie laku), neželajú si "hlučné" riešenie (najmä nie prítomnosť Inšpektorátu práce) a vzhľadom k situácii na miestnom trhu práce ani tvrdé personálne zásahy a výpovede. V prvotnej facilitačnej intervencii so všetkými účastníkmi bolo potrebné zistiť pravé dôvody a hĺbku konfliktu a zmierniť napätie. Ako sa ukázalo, najefektívnejšie bolo vybrať zo skupín hlavných aktérov a pristúpiť k ich zmierovaniu. Počas neho som zistil, že reakcia nadriadeného na drobnú nehodu a aj reakcie ostatných boli vyvrcholením najrôznejších, dlhodobých problémov vo vnútri tímu. Napokon sa za mojej asistencie hlavní aktéri dohodli na konkrétnych, termínovaných krokoch, ktoré by mali viesť k ich vyriešeniu. Keďže sa situácia dotýkala celého oddelenia, boli o riešení a ich úlohách v ňom informovaní aj ostatní. Pri tej príležitosti boli zo strany vedenia uvedené na pravú mieru všetky nepravdivé informácie a zodpovedané a vysvetlené všetky otázky. Situácia sa po pár hodinách upokojila a sklad aj celá firma sa postupne vrátili k štandardnej prevádzke. Pridanou hodnotou bolo zistenie vzdelávacích potrieb (dôkladné a systematické školenia pre všetkých vodičov na obsluhu nových VZV a tréningy manažérskych a sociálnych zručností vedúcich) a potreby upraviť internú komunikáciu. Okrem toho sme sa s vedením firmy dohodli na zavedení rôznych preventívnych opatrení a príprave vybraných zástupcov zamestnancov a personalistov na úlohu firemných konciliátorov.

Neriešené konflikty majú tendenciu rozrastať sa postupne a nebadane do okolia. Ak k tomu pripočítame šírenie "zaručených" informácií medzi zamestnancami, firma, ktorá situácii nevenuje dostatočnú pozornosť si koleduje o poriadny prúšvih.