Agilné vzdelávanie - rozvoj kompetencií JUST IN TIME

25.04.2023

Vzdelávanie v skupinách má nepochybne mnoho pozitívnych stránok. Okrem synergie a zdieľania myšlienok je určite dôležitá aj ľudská stránka - humor, podpora, motivácia či vzajomné spoznávanie sa. Vzdelávanie v skupinách však treba plánovať relatívne dlho vopred. Nie je ľahké skombinovať všetko tak, aby si účastníci zo školenia zobrali maximum. Ukazuje sa, že z hľadiska účinnosti a návratnosti je vhodné do firemného vzdelávania zakomponovať personalizované vzdelávanie. 

Výhodou takejto formy rozvoja je pomerne jednoduché a rýchle plánovanie a organizovanie. To so sebou prináša jedinečné možnosti rozvíjať  u konkrétneho zamestnanca práve tie kompetencie, ktoré sú potrebné a práve vtedy, keď je to potrebné. 

Z hľadiska prípravy obsahu odpadá starosť o uspokojenie potrieb rôznorodých účastníkov či o vymýšľanie aktivít, do ktorých sa majú zapojiť všetci. Príprava na konkrétne situácie (činnosti), ktoré  účastníka čakajú v blízkej budúcnosti, odbúrava stres a strach a buduje sebaistotu. 

Z hľadiska účinnosti je možné minimalizovať čas od tréningu zručností po ich využívanie v praxi. Tento krátky čas vplýva na proces zabúdania (pozri: Ebbinghausova krivka učenia a zabúdania) a pomáha vštepovať  naučené do dlhodobej pamäte. 

Ani finančná stránka nie je zanedbateľná. Personalizované JIT vzdelávanie je z pohľadu investície výhodnejšie. Jednorazovo stojí menej, pretože vyžaduje menej času/peňazí na prípravu a logistiku. Aj samotný priebeh je kratší ako v skupinovom vzdelávaní.  Návratnosť je oproti štandardným tréningom a školeniam merateľná veľmi rýchlo a odpadajú "náklady zabúdania" - teda nedochádza k strate hodnoty vzdelávania, ktorú spôsobuje vyššie spomenuté prirodzené zabúdanie. 

Súčasťou môjho prístupu k personalizovanému rozvoju sú štyri časovo nenáročné kroky. 

Prvým je krátky brífing s interaktívnou mikroprednáškou/výkladom - slúži na zaradenie vedomostí do kontextu či odovzdanie nevyhnutných teoretických informácii a zadanie úlohy. 

Druhým krokom je praktický nácvik a ladenie výkonu podľa zadanej úlohy. Počas nácviku môže účastník skúšať rôzne postupy v bezpečnom prostredí či získať odpovede na svoje otázky a bezprostrednú spätnú väzbu. 

Hneď v zápätí - v treťom kroku - aplikuje rozvinutú kompetenciu "na ostro", teda pri výkone svojej práce. 

Na záver, v štvrtom kroku, má účastník na krátkom debrífingu možnosť zdieľať svoje pocity, ale i rozobrať svoj postup, reakcie okolia a pod.. 

Celý rozvoj (bez "ostrej" realizácie) spravidla netrvá dlhšie ako 120-150 minút. JIT personalizovaný rozvoj je (už podľa názvu) určený pre jednotlivca, je však možné pripraviť ho (v špecifických prípadoch) aj pre mikroskupinu max. 3 účastníkov. Pri väčších skupinkách stráca svoje výhody. Odohrávať sa môže v online prostredí, osobne, alebo kombinovane. 

Takáto forma vzdelávania nemusí úplne nahradiť vzdelávanie v skupinách. Má však množstvo výhod, ktoré by ste mali zvážiť, ak potrebujete rozvíjať konkrétne kompetencie u konkrétneho zamestnanca efektívne a v pravý čas.

V prípade, že vás táto forma vzdelávania a môj prístup k nemu zaujali, neváhajte ma kontaktovať 🙂.