Disciplinárne konanie.

25.06.2019

Disciplinárne konanie je naozaj nepríjemná súčasť pracovného života. Nielen pre previnilca, ale aj pre trestajúceho. Keďže sa tieto situácie (našťastie) nevyskytujú často, trestajúci nemá možnosť pravidelne ich trénovať. Zlou správou navyše je, že trestanie zamestnanca má vysoko výbušný potenciál.

Nezákonná výpoveď, či nevyplatenie odmeny sú predmetom nekonečných a nákladných súdnych konaní. Neobjektívne a neprofesionálne vedené disciplinárne konania môžu zničiť vašu reputáciu, firemnú kultúru a pracovnú atmosféru. Nehovoriac o odborároch, či inšpektoroch práce...

Ako postupovať v prípade, ak nejde o okamžité skončenie pracovného pomeru?

Disciplinárne konanie je nepochybne škaredá záležitosť. Nikdy by sa však nemalo konať v afekte, ihneď po previnení, takže sa naň môžete pripraviť. Prípravu nepodceňujte a venujte jej dostatok času. Zhromaždite a naštudujte si všetky potrebné dokumenty a dôkazy hrubého porušenia disciplíny. Napíšte si aspoň jednoduchý scenár s dôležitými bodmi stretnutia a organizačne zabezpečte nerušený priebeh.

K disciplinárnemu konaniu si zabezpečte nestranného svedka (ak nie je možné zabezpečiť nestrannosť, povoľte aj svedka druhej strane). Na stretnutí stručne a jasne informujte zamestnanca o dôvodoch stretnutia a predložte dôkazy, aby nevznikali pochybnosti o objektivite. Samozrejme, dajte zamestnancovi priestor na vyjadrenie (obhajobu) - neskáčte mu do reči, neprerušujte ho (ani neverbálne), nekomentujte jeho vyjadrenia. Ak sa mu hovoriť "nechce", povzbudzujte ho k tomu. Jeho vyjadrenia berte vážne, robte si poznámky a odpovedajte na otázky. Počas diskusie sa venujte len a len konkrétnym a aktuálnym porušeniam disciplíny. Disciplinárne konanie nesmie skĺznuť do osobných invektív, vyťahovania "kostlivcov zo skrine", či k riešeniu fám, poloprávd, neoveriteľných "jedna baba povedala" informácií. Jednoducho sa držte faktov a dôkazov. Hoci zamestnanec môže byť veľmi emotívny, odosobnite sa a to aj v prípade, ak dôjde na plač, hnev, či panika. Ak si netrúfate pracovať s takýmito prejavmi, poraďte sa odborníkmi ako na to. Za každú cenu sa snažte byť objektívny a pýtajte sa na názory svedkov. Ak nastanú pochybnosti o vine, prerušte stretnutie. Závery z disciplinárneho konania vyhotovte písomne a na výstupy (upozornenie, dohoda...) zabezpečte podpisy všetkých, ktorí sa ho zúčastnili.

V prípade okamžitého skončenia pracovného pomeru z dôvodu hrubého porušenia pracovnej disciplíny je potrebné dodržať ustanovenia Zákonníka práce (napr. § 68, § 70, § 74). Pozor dajte najmä na dôvody takéhoto riešenia, lehoty od zistenia hrubého porušenia disciplíny, ochranné doby, povinnosť poskytnúť zamestnancovi priestor na vyjadrenie, povinnosť prejednania s odbormi, povinnosť písomného vyhotovenia s uvedením dôvodu a pod.. Aj v tomto prípade sa snažte za účasti svedka komunikovať so zamestnancom korektne a bez zbytočných negatívnych emócií a osobných útokov.

Nehanbite sa konzultovať svoje postupy s odborníkom, alebo ho rovno požiadajte o to, aby konanie viedol. Pri disciplinárnych konaniach nemáte druhý pokus - ak niečo domrvíte, náprava bude takmer nemožná.