Dávid a Goliáš?

08.09.2021

Získať na trhu práce kvalitného zamestnanca je náročné. A udržať ho je ešte náročnejšie. Mzdy a benefity sú stále silným motivátorom a hrozienka z koláča vyjedia najmä veľké, silné a úspešné firmy. Pre tie menšie, slabšie a chudobnejšie je to naozaj Sizyfovská úloha. Na jednej strane nemajú dostatok zdrojov na zaplatenie kvalitných ľudí a na druhej strane sa bez kvalitných ľudí k potrebným zdrojom  nedostanú. Ako môže Dávid súťažiť s Goliášom? 

Ak ste majiteľom, alebo manažérom menšej firmy, nevešajte sa a ani nevešajte hlavu. Peniaze našťastie nie sú jedinou vábničkou. Čím menej ich máte, tým viac však musíte zapojiť "Filipa" . 

Začnite históriou. Ľudia túžia byť súčasťou silných príbehov, chcú byť pri tom, keď sa láme chlieb. Doprajte im to a rozprávajte, vizualizujte a predávajte svoj príbeh. Je často zaujímavejší ako príbeh korporátu. Ak existujete krátko a myslíte si, že príbeh nemáte, mýlite sa. Aj za rozhodnutím založiť firmu je predsa príbeh majiteľa, cesta od sna k realite, ktorú musel prejsť. A byť pri vzniku čohokoľvek je predsa také atraktívne. 

Pracujte s víziou a stratégiou. Vtiahnite do nich ľudí a zapojte ich do ich napĺňania. Nehovorte prázdne frázy, nemaľujte ružovú budúcnosť. Naopak, hovorte o hrozbách, výzvach i prekážkach, ktoré ste prekonali a ktoré vás čakajú. V menšej firme je jednoduchšie komunikovať ich  pútavo a otvorene a preto sa s vami ľudia rýchlejšie identifikujú. Vízia a stratégia firmy budú aj ich víziou a stratégiou. 

Vytvárajte jednoduché a zrozumiteľné pravidlá a nechajte si priestor na tvorivú otvorenosť. Veľké firmy, často s korporátnym pozadím, sú zošnurované jednotnými pravidlami a byrokratickými procesmi. Tie síce môžu poslúžiť ako pohodlný koberec, pod ktorý sa zametajú problémy, ale ľudia ich aj tak nemajú radi. Na rozdiel od Goliášov môžete oveľa viac využívať nepísané pravidlá a zakladať zvyky a tradície, ktoré budú ľuďom naozaj vyhovovať. Buďte v tomto smere flexibilní, lebo práve flexibilita je to o čom vo veľkých kolosoch môžu často len snívať. 

Flexibilitu využívajte vo všetkých interných procesoch a systémoch, ktoré sa týkajú zamestnaneckej skúsenosti. Nemáte dosť peňazí? Fajn. Prispôsobte tomu odmeňovanie. Keď sa bude dariť, podeľte sa o úspech mimoriadnymi odmenami aj inokedy ako raz za štvrť či polrok. Keď sa nedarí, úprimne a na rovinu o tom hovorte. Férový a spravodlivý prístup je motivujúci a podporuje angažovanosť. Rovnako férovo, otvorene a flexibilne pristupujte aj k ostatným aktivitám. Od adaptácie, cez vzdelávanie a rozvoj až po prepúšťanie. 

Využívajte operatívne vedenie. Keď treba, buďte direktívny, keď je to možné, využite demokratickejší štýl. A neváhajte nechať veciam a ľuďom voľný priebeh, ak to povaha podnikania a situácia dovoľuje. Podeľte sa o zodpovednosť a delegujte. Možnosť podieľať sa na rozhodovaní a prevziať zodpovednosť sú atraktívne a zaväzujúce nástroje a ich využitie je v menších firmách oveľa jednoduchšie. 

Budujte a podporuje vzťahy. V menších firmách je oveľa jednoduchšie problémom predchádzať a aj ich riešiť. Každú chybu je však viac vidieť. Nenechávajte ich vyhniť, riešte ich hneď a hovorte o tom. Podporujete tým osobnú i celofiremnú dôveryhodnosť a dávate najavo, že záujem o ľudí len nepredstierate. Nezabúdajte, že ľudia nemajú dôvod odchádzať, keď sa cítia bezpečne. Šetrite zdroje a nenúťte ľudí do teambuildingov či večierkov. Nevnucujte falošný pocit "sme jedna rodina", väčšinou to vyznieva trápne a neuveriteľne. Vytvárajte priestor na spontánnosť, otvorenú komunikáciu, dôveru a spolupatričnosť. Vaši ľudia nemusia byť priatelia na život a na smrť. Mali by však byť "natočení" jedným smerom. A to sa u vás robí jednoduchšie ako u veľkých konkurentov. Priateľstvá a lásky vzniknú samé od seba. 

Vytvárajte a vizualizujte vlastnú identitu. Zapojte do tejto aktivity všetkých zamestnancov. Či ide o zveľaďovanie prostredia a okolia firmy, alebo vytváranie image prostredníctvom pracovných odevov, nechajte ich prejaviť sa. Aby u vás neboli len zamestnaní. 

Nesúťažte v tom, v čom nikdy nevyhráte. Drobná gymnastka tiež nesúťaží v ťažkej váhe v boxe, či vo vzpieraní. Predávajte sa a predávajte všetko to, čo ste si práve prečítali. S okolím aj s celým trhom práce komunikujte otvorene a predstavujete realitu takú aká je. Lákajte ľudí atraktívnym príbehom, tak aby chceli byť jeho súčasťou aj za menej peňazí a bez nákladných benefitov. Bezpečné prostredie, otvorená komunikácia a férové vzťahy sú atraktívnejšie ako akýkoľvek benefit.