Očkovanie: Konflikt nemusí mať víťaza.

01.07.2021

Konflikt medzi podporovateľmi a odporcami očkovania proti ochoreniu Covid-19 naberá na obrátkach. Emócie sú vyšponované a oba tábory robia čo môžu, aby presadili práve ten svoj "správny" názor. Ako človek, ktorý s konfliktami prichádza do kontaktu takmer denne už viac ako 15 rokov hovorím, že v konflikte v skutočnosti nikdy nejde o víťaza, ale iba o riešenie. A ako človek, ktorý sa posledných viac ako 6 rokov venuje zamestnaneckým vzťahom a zamestnaneckej skúsenosti vás chcem inšpirovať práve k tomu, aby ste vo vašich firmách našli v "očkovacom konflikte" najlepšie možné riešenie. Zabudnite však na kompromisy a hľadanie "všehomíra". V tomto type konfliktov nefungujú. 

Tak ako vo väčšine pracovných konfliktov aj tu sa totiž všetci zúčastnení musia riadiť zákonmi a internými predpismi. Kompromis, že ich budeme brať do úvahy iba "trochu" je nebezpečný a v tomto prípade aj život ohrozujúci nezmysel. Neznamená to však, že umlčíme všetko a všetkých. Práve naopak, počúvať sa (nielen počuť) navzájom je základom riešenia. A základom akýchkoľvek (nielen pracovných) vzťahov. 

Kde hľadať riešenie? 

Ako som už spomínal, zamestnanci aj zamestnávatelia sa pri výkone riadia zákonmi a internými predpismi. Nerobia to, čo im je vyslovene zakázané a robia to, čo im je  vyslovene prikázané. To sú mantinely, ktoré nám zároveň veľmi presne ohraničujú priestor, v ktorom treba hľadať riešenie.  

  1. Štát prostredníctvom zákona, vyhlášky či nariadenia tvrdí, že očkovanie je dobrovoľné. Znamená to, že nikoho nemožno nútiť odhaliť za týmto účelom svoje rameno. A bude to tak až dovtedy, kým štát očkovanie (vybraným skupinám, alebo všetkým) neprikáže. Riešením teda nie je zavádzať povinnosť očkovať sa, alebo očkovaním podmieniť vstup na pracovisko. 
  2. Štát nám však svojimi predpismi zároveň hovorí, že pred chorobou sa musíme sami chrániť, ale aj brániť jej šíreniu a dal nám k tomu v súlade s najnovšími vedeckými poznatkami k dispozícii  nástroje:  očkovanie, testovanie (PCR, AG) a hygienické odporúčania (R-O-R). Treba tiež povedať, že štát okrem nástrojov, ktoré nám dal k dispozícii, sa sám v záujme ochrany zdravia a životov vybavil ďalšími (samozrejme, väčšieho kalibru) a aktívne ich využíva: karantény, cestovateľské odporúčania, zákazy (uzávery obcí, uzávery a kontroly hraníc a pod.) a regulácie hospodárskej, spoločenskej a inej aktivity (lockdown a pod.). 
  3. Okrem mantinelov, ktoré vznikli len kvôli pandémii sú dôležité aj tie, ktoré odjakživa regulujú organizačné správanie a pracovný život tj.  ZP a Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci , podľa ktorých sú zamestnávatelia a zamestnanci povinní vytvárať bezpečné pracovné prostredie.  V súčasnej situácii aj povinnosti a práva v nich uvedené nadobúdajú nový, pandemický kontext. Napríklad, že nemôžete nerobiť nič a nechať to na ľubovôli zamestnancov.  

Riešenia teda nájdeme vo vyššie spomenutých normách a pravidlách. Diskutovať o nich by bola strata času, pretože už boli prediskutované a schválené tými, ktorí sú na takúto diskusiu splnomocnení (parlament, vláda, rôzne konzíliá, tripartita atď.).  Napriek tomu, diskusia musí prebehnúť. Pretože je esenciou budovania a udržiavania vzťahov, jedinou prijateľnou formou riešenia konfliktu a v niektorých prípadoch zákonnou povinnosťou. 

O čom diskutovať?

ZP aj zákon o BOZP túto povinnosť určujú úplne presne. Prerokovanie so zamestnancami (ich zástupcami) je v tomto prípade povinné. Diskusia by sa však mala viesť len o forme, tj. o tom, či a aké logistické, technické, priestorové, personálne a finančné možnosti má firma na to, aby riešenia zabezpečila. Ak má zamestnávateľ možnosť zabezpečiť a financovať testovanie, nákup rúšok, respirátorov, dezinfekcie, či má v možnostiach zorganizovať očkovanie priamo vo svojich priestoroch a dohodne sa na tom so zamestnancami, super a palec hore. Ak takéto možnosti nemá, ale situáciu prerokuje so záverom, že zabezpečenie necháva v réžii zamestnancov, tiež super a palec hore. Diskutovať možno aj o organizácii práce a pracovného času v súvislosti s využívaním nástrojov, o príspevku v prípade, že si za test, dopravu na očkovacie miesto, alebo nákup ochranných pomôcok budú musieť platiť, alebo o voľne na zotavenie po očkovaní, alebo o vytvorení hygienických bublín v spoločných priestoroch, v jedálni, o služobných cestách, o spoločenských akciách a pod..

Diskusia by sa mala viesť aj o tom, aké následky hrozia zamestnancom, ktorí porušia zákony a interné predpisy a nepodrobia sa očkovaniu, alebo testovaniu a nebudú dodržiavať R-O-R. Aj tu nám však obsah diskusie predurčujú vyššie spomenuté zákony a prerokovať tak možno len to, akou formou budú zákonné možnosti realizované.

A o čom určite nediskutovať? 

Symptómom súťaže a hľadania víťaza v "očkovacom konflikte" je argumentácia diskrimináciou a ľudskými právami. Aj tu však nájdeme riešenie v zákonoch (a interných predpisoch, ktoré z nich akiste vychádzajú). O tom čo je diskriminácia sa dozviete v Antidiskriminačnom zákone a všetko o ľudských právach nájdete tu.  Namiesto nikdy nekončiacej (právo na názor, slovo proti slovu a pod.) a bezvýslednej (nikto z nás nie je v tomto oprávneným arbitrom a pod.) diskusie  venujte sily a prostriedky vzdelávaniu a zvyšovaniu povedomia o tejto téme.  Urobíte lepšie.  

Rovnako neodporúčam diskutovať o existencii ochorenia, pôvode vírusu (čo takáto diskusia mení na infekčnosti, smrtnosti a pod.?), o kvalite testov či vakcín (nie sme vybavení potrebnými kompetenciami) či o iných nesúvisiacich témach. Takéto debaty sú možno zaujímavou kratochvíľou k poobednému čaju, ale na pracoviskách na ne nie je čas, priestor a ani žiadny dôvod (samozrejme, pokiaľ nepracujete napr. v Infektologickom ústave SAV). Aj tu je lepšie venovať energiu a peniaze vzdelávaniu a rozvoju kritického myslenia či záchovnej a zmierovacej komunikácie.

Ak je to vo vašich možnostiach a vaši zamestnanci budú mať záujem o týchto nesúvisiacich témach diskutovať, zorganizujte im napr. moderovanú diskusiu, na ktorú pozvete odborníkov z jednotlivých oblastí. 

Konflikt nemusí mať víťaza, ale musí mať riešenie. 

Okrem dôkladnej prípravy po obsahovej a formálnej stránke (obzvlášť upozorňujem na štruktúru diskusie), je dobré pripraviť sa aj na všetky typy emócií a na veľký výdaj empatie a dobre mierenej asertivity. V "očkovacom konflikte" ich budete obzvlášť potrebovať. 

Držím palce k čo najefektívnejšiemu priebehu a čo najlepšiemu výsledku.