Škrtanie vo firemnom vzdelávaní

06.07.2020

Obozretnosť pri nakladaní so zdrojmi firmy nie je len téma pre krízové obdobie. Obozretnosť v čase krízy však má spravidla podobu masívneho škrtania. Ani recesia však nie je dôvodom na bezhlavý prístup, pretože vzdelávanie a rozvoj zamestnancov sú podstatou podnikania a investíciou. Ak práve znižujete náklady na vzdelávanie, alebo tak v blízkej dobe plánujete urobiť - tu je 5 podnetov na zamyslenie. 

1. Školenia a preškolenia zo zákona.

Aj v tejto kategórii je možné ušetriť. Analyzujte, ktoré školenia a periodické preškolenia sú pre zamestnancov stále povinné zo zákona a koľko zamestnancov bude v najbližšom období musieť takéto aktivity absolvovať. Zákony a rôzne povinnosti sa v čase menia  a je možné, že niektoré školenia už nie sú potrebné. Alebo sa dajú robiť interne, napr. formou e-learningu. Analyzujte tiež zmluvy s dodávateľmi rôznych služieb, ktoré súvisia so zákonnými povinnosťami. Pripadne ich obstarajte nanovo a žiadajte bezplatné školenia ako súčasť balíka.

2. Obnovovacie, udržiavacie a rozvojové aktivity.

Dbajte na previazanie firemného vzdelávania so stratégiou firmy a plánmi. Vzdelávači vo vašej firme musia vedieť kam firma smeruje, aké má ciele, s akými hrozbami či príležitosťami počítajú majitelia/akcionári, či aká je jej personálna stratégia, aby vedeli aké kompetencie (ich zložky) a kedy budú potrebné. Zdroje využívajte len na to, čo firma skutočne potrebuje a urobte všetko pre návratnosť investícií. To zahŕňa najmä kvalitné zisťovanie potrieb, kvalitnú motiváciu a prípravu účastníkov na vzdelávanie, využívanie efektívnych foriem vzdelávania a vzdelávacích technológií, zavedenie riadnej evaluácie a meranie návratnosti investícií. Ak tieto kroky neriešite, čím skôr s tým začnite a s čo najvyššou odbornosťou. Prehodnoťte aj súčasné zmluvy a spoluprácu s dodávateľmi a obstarajte vzdelávanie v požadovanej kvalite a v najlepšej cene. Od externých lektorov žiadajte excelentnosť a praktickú skúsenosť v téme a okamžitú aplikovatelnosť znalostí a zručností do praxe. Venujte sa príprave interných lektorov a využívajte ich vždy, keď je to vhodné. 

3. Jazykové vzdelávanie.

Prehodnoťte, ktoré pozície naozaj potrebujú k výkonu cudzí jazyk a na akých úrovniach už dnes, a ktoré pribudnú v budúcnosti. Rovnako ako v predchádzajúcej kategórii prekopte zisťovanie potrieb, prípravu účastníkov, evaluáciu, atď.. Rovnako prehodnoťte zmluvy s dodávateľmi a obstarajte také jazykové vzdelávanie, aké firma naozaj potrebuje. 

4. Coaching, mentoring a tí druhí.

Aj pri coachingových, mentoringových, či poradenských službách sa pozrite na ich súvis so stratégiou a potrebami. Zaveďte evaluačné mechanizmy, prehodnoťte doterajšie výsledky a samozrejme venujte pozornosť už uzavretým zmluvám. Mnohé z týchto aktivít je možné zabezpečiť internými silami. Zaveďte preto potrebné metodiky a venujte sa rozvoju interných mentorov a tútorov. 

5. Záujmové a ostatné vzdelávanie.

Vzdelávanie, ktoré nemá súvis so stratégiou firmy a predmetom podnikania nie je súčasťou firemného vzdelávania. Ak ste zamestnancom prispievali na rôzne záujmové a voľnočasové kurzy, robte tak iba vtedy, ak sú všetky úlohy firemného vzdelávania splnené a zostanú vám na to zdroje.

Aj v kríze platí "dvakrát meraj a raz rež". Zásahy do firemného vzdelávania je nutné robiť s chirurgickom presnosťou. Aby ste neboli prekvapení, keď sa vás v budúcnosti príležitosť opýta "čo ste robili v zlých časoch"?