Východiská firemného vzdelávania.

20.01.2019

V minulom článku som uviedol, že firemné vzdelávanie je odhaľovanie a odstraňovanie rozdielov medzi tým čo je a tým čo je žiaduce a je jedným z prostriedkov premeny ľudského potenciálu na ľudský kapitál. Ak s tým súhlasíte, poďme sa pozrieť z čoho takéto vzdelávanie vychádza.  

1. Vízia, dlhodobé, strednodobé a krátkodobé plány vašej firmy a jej útvarov

Čo je vlastne to žiaduce, aké ciele chce firma dosiahnuť? Asi už tušíte... . Odpovede nájdeme v plánovaní. Hierarchia v plánovaní je jasná. Nad všetkým stojí vízia firmy, ktorú sa pokúšame naplniť stratégiou a strategickými plánmi. Strategické plány sú však dlhodobé a pre každodennú prácu nie veľmi praktické. My potrebujeme vidieť každý deň, či sa k ich splneniu blížime, alebo sa od nich vzďaľujeme. Preto sa dlhodobé ciele rozdrobujú, konkretizujú a ukotvujú v kratších časových rámcoch - v strednodobých a krátkodobých plánoch. To všetko sa samozrejme deje naprieč všetkými činnosťami (oddeleniami) firmy, vrátane riadenia ľudských zdrojov. Na pohľad celkom zrozumiteľné, však? 

2. Reálne výsledky, štatistiky a hodnotenia získané relevantnými metódami

Čo je žiaduce vieme, poďme teda ďalej. Potrebujeme hľadať rozdiely medzi plánmi a realitou. Na to nám poslúžia najmä informácie získané z najrôznejších štatistík a hodnotení najrôznejších ukazovateľov ( napr. KPI, 360°), či z najrôznejších manažérskych metód a metodík (BSC, MBO, SS, CRM, LEAN, a pod.). Porovnaním reálnych informácií ktorejkoľvek činnosti firmy s plánom zistíme ako ďaleko a kde vlastne ako firma (útvar, oddelenie) sme. 

3. Čo najdetailnejšie vypracované personálne dokumenty.

Kto a čo rozdiel medzi snom, pardón, cieľom a realitou spôsobuje, akým dielom, akými činnosťami? Po odpovede na tieto záludné otázky nemusíme chodiť ďaleko. Nájdeme ich v dokumentoch - najmä v organigramoch, popisoch práce a kompetenčných profiloch. Čím kvalitnejšie sú rozpracované, tým presnejšie vieme odpovedať na spomenuté otázky.

Znie to dosť formálne, však? Žiadny strach, v podstate stačí poznať čo je zač firma, pre ktorú pracujete, chodiť na porady (a nespať na nich), na kávu, obedy a párty s kolegami a mať o každom z nich kompromitujúce materiály :) . A prečo? Pretože východiská efektívneho vzdelávania vo vašej firme vám dobre poslúžia pri vypracovávaní koncepcie, vzdelávacích plánov, pri nastavení systému a všetkých ostatných aktivitách vo vašom firemnom vzdelávaní.