Vyberáme dodávateľa vzdelávania na mieru.

30.01.2019

Každá vzdelávacia aktivita by mala byť predovšetkým investíciou. Na druhej strane rozpočet na firemné vzdelávanie nie je bezodný. Práve preto je k problematike obstarávania potrebné pristupovať veľmi zodpovedne.

Keďže hovoríme o vzdelávaní na mieru, ako prvé musíte mať zistené vzdelávacie potreby a aspoň laicky definované vzdelávacie ciele. Ak máte v týchto otázkach jasno, mali by ste zvážiť či u vás existujú možnosti interného vzdelávania (schopní interní lektori, dostupné vzdelávacie technológie, pomôcky, miestnosti a pod.). Interné vzdelávanie je prirodzene lacnejšie. Ak podmienky naň nemáte, musíte pristúpiť k obstarávaniu u externých dodávateľov.

Väčšina z vás má vytvorené dlhodobé vzťahy s externými lektormi či vzdelávacími firmami. Nemám nič proti priamym zadaniam. Treba však dať veľký pozor, aby ste školenia a kurzy nevyberali z ponuky podobne ako obed z jedálneho lístka. Mohlo by sa veľmi ľahko stať, že prácne zisťovanie potrieb a náročné definovanie cieľov vyjdú navnivoč a takto objednané aktivity sa stanú iba nákladom vo vašom účtovníctve.

Najlepšie čo môžete urobiť pri obstarávaní vzdelávania pre vašu firmu je správať sa zákaznícky. Uvedomte si, že vy ste zákazníkom a nie hocijakým. Nenakupujete predsa kancelársky papier, alebo perá. Nákup vzdelávania sa podobá na nákup dovolenky. To kde strávite zaslúžené voľno si starostlivo vyberáte. Máte svoje potreby a náročné požiadavky. Od dopravy, cez ubytovanie, stravovanie až po delegátov a počasie. Očakávate plnohodnotné zážitky. Samozrejme to všetko za rozumnú cenu. Veď zo zážitkov a spomienok potom žijete celý rok. Aj z kvalitného vzdelávania čerpajú vaši zamestnanci dlhodobo. Náročnosť je úplne v poriadku

Namiesto výberu z ponuky je teda lepšie pripraviť dopyt. V ňom popíšete zistené potreby a ciele. Je fajn uviesť cieľovú skupinu, prípadne znalosti, ktoré potencionálni účastníci majú - tzv. vstupné znalosti. Okrem toho je dobré uviesť organizačné a technické záležitosti (napr. či sa aktivita odohrá u vás, či máte k dispozícii wifi sieť, flipchart, projektor a pod., alebo ich obstarávate spolu s aktivitou) a informáciu o spôsobe evaluácie. Od súťažiacich žiadajte nie len cenovú ponuku, ale aj obsah a osnovu aktivity a informácie o lektorovi. Pomôcť v rozhodovaní môžu aj referencie, či informácie o úspechoch v podobných projektoch. Najmä v špeciálnych témach však môžu byť referencie problematické. Firmy môžu takéto aktivity utajovať pred konkurenciou a požadovať od dodávateľov diskrétnosť.

Hotový dopyt môžete rozposlať vašim dlhoročným partnerom, zverejniť na svojom webe, alebo na existujúcich portáloch, ktoré sa firemným vzdelávaním zaoberajú.

Dostatočná doba na konzultácie dopytu a predkladanie ponúk zvýši ich kvalitu. Rátajte preto s dostatkom času. Nezávislý lektor, ani väčšia vzdelávacia firma nedokážu pripraviť ponuku na mieru za pár hodín. Ak hej, je to veľmi podozrivé.

Po doručení ponúk by ste ich mali vyhodnotiť. Je samozrejme na vás, ktorým kritériám budete prikladať väčšiu váhu, a ktorým menšiu. Podstatné pre vás by malo byť čo najlepšie uchopenie zistených potrieb a splnenie vzdelávacích cieľov. Buďte obozretní, ak jeden lektor ponúka školenia na rôznorodé témy. Prakticky nie je možné, aby bol jeden človek súčasne odborníkom na podvojné účtovníctvo, epidemiologicky závažné činnosti, obsluhu vysokozdvižných vozíkov a povedzme psychológiu predaja. Lektor má vo váš prospech využívať vlastné skúsenosti a nie informácie z wikipédie 😉. Ide predsa o vašu investíciu.

Po rozhodnutí však vaša práca na vzdelávacom projekte nekončí. S víťazom je potrebné intenzívne komunikovať. Detailizovať ciele, konkretizovať scenáre vzdelávania, organizačné a technické riešenia a samozrejme spôsob evaluácie. Práve jej sa budem venovať v nasledujúcom článku.