O zisťovaní vzdelávacích potrieb.

20.01.2019

Zisťovanie potrieb je samotnou podstatou firemného vzdelávania. Ide totiž o hľadanie rozdielov medzi tým čo je a tým čo chceme, aby bolo. Správne zistené potreby sú základom pre  všetky ostatné aktivity spojené s vytváraním a hodnotením vzdelávacích aktivít. 

Pondelok 10:00, obchodná firma XY s.r.o. kdesi na Slovensku:

"Čau vedúci, mám tu výborný tréning predajných zručností. Máš tam niekoho kto by sa chcel zúčastniť? Je to na budúci štvrtok." - spýtala sa v pondelok ráno personalistka. Keďže vedúci nechcel vyzerať ako blbec, po vylúčení tých čo takýto kurz absolvovali pred rokom a tých čo majú dovolenku, poslal jej zoznam troch ľudí. 

Utorok 13:00, obchodná firma YX a.s. kdesi na Slovensku: 

"Ahoj Alenka, nejak sa mi nedarí plniť ciele, nemáš tam nejaký kurz predajných zručností pre mojich ľudí?" - spýtal sa emailom vedúci svojej HR partnerky. Alenka vo svojich záznamoch našla kontakt na lektora, čo takýto kurz robil minule a hneď ho aj objednala.

Streda 16:00, Finančná spoločnosť ZZ a.s. kdesi na Slovensku: 

"Z nášho HR som dostal širokú ponuku špičkových kurzov, potrebujem, aby si si nejaký vybral." - povedal manažér podriadenému počas štvrťročného hodnotenia. "Hmm, vyjednávanie som mal minulý rok, stressmanažment nepotrebujem, veď som v pohode. Hmm, tak vieš čo? Daj ma na ten timemanažment"- zareagoval podriadený. 

Práve ste si prečítali tri najbežnejšie a podľa môjho názoru najšialenejšie prístupy k zisťovaniu potrieb a firemnému vzdelávaniu vôbec. A teraz ruku na srdce. Je vám to povedomé? Ak ste si práve povedali, že zisťovanie vzdelávacích potrieb je zložité, že manažéri a vedúci nespolupracujú, že nemáte čas... - ide o dôvod, ktorý sa uvádza na zastrenie skutočnosti. Mimochodom, práve ste si prečítali definíciu slova výhovorka podľa Slovníka slovenského jazyka ;). Nechápte ma zle, som posledný, kto by vám niečo vyčítal. Vyhovárať sa je, podobne ako klamstvo, prirodzené pre každého z nás. Neslúži nám ku cti, ale z času na čas pomáha prežiť. Ak ide o nedôležité záležitosti, tak "nech to para tlačí", alebo "čert to ber". Zisťovanie potrieb je však samotnou podstatou firemného vzdelávania. Ide totiž o hľadanie rozdielov medzi tým čo je a tým čo chceme, aby bolo.


A aby ste nepovedali, že som pes, mám pre vás 11 tipov pre zisťovanie vzdelávacích potrieb. 
Tu sú:

1. Poznajte želaný stav - ciele (celej firmy, oddelenia, jednotlivca).

2. Majte aktualizované popisy práce, kompetenčné modely a kompetenčné profily.

3. Pracujte s merateľnými kľúčovými ukazovateľmi.

4. Za každým kľúčovým ukazovateľom hľadajte kľúčové kompetencie a ich konkrétne zložky a prejavy (konkrétna vedomosť, zručnosť, správanie a postoj).

5. Všetko prepočítavajte na peniaze (napr. na mzdu, hodnotu obchodu...)

6. Nezamieňajte si chybné manažérske intervencie s potrebami vzdelávania.

7. Pracujte systematicky - občasné zhoršenie nie je vzdelávacia potreba.

8. Komunikujte a počúvajte.

9. Pri zisťovaní potrieb nemyslite na existujúce ponuky kurzov.

10. Nezamieňajte si zisťovanie potrieb s hodnotením a odmeňovaním (vzdelávanie nie je odmena ani trest).

11. Vytvárajte si databázu kľúčových kompetencií, ich zložiek a prejavov.

Správne zistené potreby sú základom pre interný marketing, prácu s docilitou účastníkov, obstarávanie aktivít, voľbu foriem a tvorbu obsahu a scenárov vzdelávacích aktivít, samotnú realizáciu a samozrejme pre dôkladnú evaluáciu. Zisťovanie vzdelávacích potrieb je úlohou najmä priamych nadriadených, preto ak vám budú najbližšie hovoriť, že nemajú čas, povedzte im to o tých výhovorkách. ;)

Držím palce.