Ako vám môžem pomôcť?

16.01.2022

V roku 2022 považujem za kľúčovú úlohu nápravu našich vzťahov. Tejto téme - špeciálne vzťahom na pracoviskách - sa profesne venujem od roku 2015. Najskôr ako člen Výkonného výboru odborov, neskôr ako zapísaný mediátor a nezávislý preventista a intervent. Na opravách vzťahov a kvalitných dohodách však bola postavená takmer celá moja kariéra. Najmä pri vymáhaní pohľadávok či vedení tímov. V tejto oblasti tak mám viac ako 15 rokov skúseností.  Počas nich som sa učil na vlastných chybách, overoval rôzne teórie v praxi a získaval zručnosti, ktoré dnes odovzdávam a pomáham rozvíjať iným ako lektor (mentor). 

Nie všetky sú však prenosné a vzdelávacie aktivity či mentoringové plány trvajú príliš krátko na to, aby som vám ich sprostredkoval priamo. V ťažkostiach preto aj priamo zasahujem, alebo radím ako v nich zasahovať a do budúcna im predchádzať. Keď sa pozriete okolo seba, na sociálne siete, do novín, alebo si zapnete televízor, zrejme mi dáte za pravdu, že problémov je v našich súkromných i pracovných vzťahoch veľmi veľa. Žiaľ, nefunguje to tak, že po odoznení pandémie sa všetko vráti do normálu a ľudia sa budú správať akoby sa nič nestalo. Väčšina z nás si neželá, aby sa súčasný stav v medziľudských vzťahoch stal novým normálom. Stojíme teda pred náročnými úlohami. K splneniu tých, ktoré nás čakajú na pracoviskách rád prispejem už spomínanými viac ako 15 ročnými skúsenosťami, vedomosťami a zručnosťami. Tými prenosnými aj neprenosnými.

Ako vám teda môžem pomôcť? 

  • Intervencie v akútnych prípadoch

Ako prvé bude treba vyriešiť najvážnejšie problémy, ktoré ohrozujú fungovanie tímov, alebo jednotlivcov. Všetky situácie, ktoré bránia v bežnej synergii, alebo vplývajú na psychologické bezpečie na pracoviskách. Od konfliktov, cez prejavy šikany, bossingu, diskriminácie či  obťažovania, až po závažné porušenia pracovnej disciplíny problémovými zamestnancami. Zabudnúť nesmieme ani na akútne problémy pri organizačných zmenách, alebo adaptácii pri návrate z homeoffice a pri obnovovaní návykov. V týchto situáciách, ale aj v tých, ktoré som nespomenul sa môžete spoľahnúť na môj férový, nezaujatý a diskrétny prístup a bohaté skúsenosti z mediátorskej a intervenčnej praxe - od konfliktov na pracoviskách po úmrtia zamestnancov.  

  • Poradenstvo a riadenie zmien vo firemnej kultúre

Správanie zamestnacov je len prejavom toho, aká silná, alebo slabá je firemná kultúra. V jednom z predchádzajúcich blogov som, okrem vysvetlenia samotného pojmu, popísal jej 8 dimenzií. Niektoré z nich v súvislosti s pandémiou prechádzajú zmenami. Deje sa to a bude sa to diať aj bez vášho vedomia, ale je lepšie ich uchopiť pevne do rúk a riadiť, ako nechať žiť svojim životom. V niektorých dimenziách sú skryté preventívne nástroje, ktoré vám pomôžu - po vyriešení akútnych prípadov - predchádzať nežiadúcim javom do budúcna. V iných nájdete nástroje na riešenie či na zvyšovanie angažovanosti a zlepšovanie zamestnaneckej skúsenosti vašich ľudí. Orientácia v týchto súčastiach vašej firemnej kultúry je podmienkou pre vedomé a systematické riadenie zmien. Aj pri tom vám rád poskytnem svoje dlhoročné skúsenosti a preverené znalosti.   

  • Poradenstvo v kolektívnych vzťahoch

Aj kolektívne vzťahy - teda vzťahy zamestnávateľa so zástupcami zamestnancov (odbormi) sa môžu skomplikovať. Nepochybujem, že v najťažších časoch napr. pri zavádzaní protipandemických opatrení sociálni partneri ťahali za jeden koniec povrazu. Zároveň však poznám firmy, kde sa vzťah týchto partnerov skomplikoval. Či išlo o vyjednávanie o pandemických nákladoch, alebo o niektorých sociálnych opatreniach, či strategických rozhodnutiach - nič nie je zadarmo. Keď "provizórne" podmienky skončia, obe strany sa stretnú za rokovacími stolmi a budú upratovať to čo priniesla pandémia. Mnohé firmy navyše čaká kolektívne vyjednávanie o nových zmluvách na ďalšie obdobie. A kolektívne vyjednávanie je len tak kvalitné a efektívne, aké kvalitné a efektívne sú vzťahy sociálnych partnerov v medziobdobí. Moje skúsenosti a zručnosti vám môžu pomôcť v spomínanom "upratovaní", ale aj vo zvyšovaní kvality kolektívneho vzťahu či v samotnom kolektívnom vyjednávaní. 

  • Podpora pre vás

Riešiť emočne náročné situácie je veľká záťaž na psychiku všetkých zúčastnených. Poznám to z vlastných skúseností. Viem, aké dôležité je mať sa s kým porozprávať, posťažovať sa a zdieľať zážitky. Keďže som v problematike náročných situácií na pracovisku ako doma je zrejme len veľmi málo situácií, ktoré som nezažil, alebo o nich aspoň nepočul. Nie všetky som riešil (alebo pomáhal riešiť) úspešne, nie všetky dopadli dobre. No aj vďaka nim vám môžem byť užitočný pri vašich "debrífoch". Nejde o psychologickú pomoc, ale o môj úprimný záujem o pocity, o rozhovory nielen o faktoch, ale aj o vnímaní, sebavnímaní a zážitkoch či o výmenu (aj drsnejších) skúseností - bez zbytočného pátosu - a narovinu. Takáto podpora je dôležitá, aby ste sa v tom necítili sami a išli spať vždy s čistou hlavou. Úspešne sprevádzať ostatných pri riešení problémov a zvládaní ťažkostí môžeme len vtedy, keď sme  sami silní a vyrovnaní. 

  • Vzdelávanie a rozvoj

Obnova a náprava vzťahov po pandémii si vyžaduje nové vedomosti, zručnosti a množstvo skúseností. Ako som spomínal v úvode, tie ľahko prenosné sprostredkúvam ako lektor a mentor. V roku 2018 sme v spolupráci s Developium s.r.o. prišli s unikátnym vzdelávacím programom "HR prúsery" a rozbehli sme rozvoj HR, ale aj lídrov či radových zamestnancov vo výrobných spoločnostiach, v službách či dokonca v školstve. Vždy na mieru upravené témy už stihli absolvovať desiatky účastníkov. Programom samozrejme reagujeme na aktuálne dianie a nové výzvy v tejto oblasti. Sledujte preto jeho webovú stránku a určite si nájdete témy potrebné na  prevenciu a zvládanie akýchkoľvek - i pandemických a postpandemických - "HR prúserov" u vás vo firme. Spracujeme ich pre vás na mieru. Súčasná situácia a najmä budúcnosť si okrem odborných vedomostí budú vyžadovať  vysokú mieru empatie či nové líderské zručnosti. Aj v týchto oblastiach vytváram na mieru potrebám a charakteristikám účastníkov rôzne vzdelávacie aktivity. Pozrite si zoznam tém na sezónu 21/22 a neváhajte ma kontaktovať pre viac informácií. 

Nápravu vzťahov považujem za kľúčovú pre to, aby sme mohli (keď to všetko skončí) viesť spokojný, naplnený život v bezpečnom prostredí. Nepoznám recepty na všetky problémy a všetky typy medziľudských vzťahov. Môj profil, vedomosti, skúsenosti a zručnosti môžem v tejto chvíli venovať len malému - ale dôležitému výseku - vzťahom na pracoviskách. 

V tomto krátkom článku som obsiahol len všeobecné a základné oblasti. Konkrétnu a detailnú odpoveď na otázku "Ako vám môžem pomôcť?" vám rád poskytnem osobne, emailom, alebo telefonicky.