Vzdelávacie aktivity

Záleží mi na tom, aby sa pre vás stali moje vzdelávacie aktivity investíciou so stredno- a dlhodobou návratnosťou.  Preto medzi nimi nájdete len také, pri ktorých môžem využiť svoje dlhoročné praktické skúsenosti. 

Záleží mi na tom, aby účastníci mohli mnou sprostredkované vedomosti a zručnosti ihneď využiť v každodennej práci. Preto k ich projektovaniu pristupujem s maximálnou zodpovednosťou a odbornosťou. Témy vzdelávania pre firemných klientov na sezónu 2021/22

Konkrétne aktivity vždy vytváram a prispôsobujem na mieru, na základe dôkladného zistenia reálneho a želaného stavu, kontextu a prostredia. 

Vyšší manažment (Level C)


 • HR prúsery - rozsiahly vzdelávací program zameraný na všetky typy problémov v zamestnaneckých vzťahoch, ponúkaný v spolupráci s Developium s.r.o.
 • Vytváranie a udržiavanie firemnej kultúry 
 • Zvyšovanie empatie a empatické líderstvo

HR


 • HR prúsery - rozsiahly vzdelávací program zameraný na všetky typy problémov v zamestnaneckých vzťahoch, ponúkaný v spolupráci s Developium s.r.o.
 • Vytváranie a udržiavanie firemnej kultúry
 • Kvantitatívne a kvalitatívne prieskumy v personalistike a ich interpretácia
 • Starostlivosť o zamestnancov a zlepšovanie zamestnaneckej skúsenosti 
 • Krízová personalistika
 • Firemné vzdelávanie - od zisťovania potrieb po evaluáciu
 • Lektorské zručnosti
 • Prezentačné zručnosti
 • Manažérske funkcie a líderské zručnosti pre HR
 • Mentoring zameraný na zamestnanecké vzťahy a firemné vzdelávanie

Stredný a nižší manažment (Level A a B)


 • HR prúsery - rozsiahly vzdelávací program zameraný na všetky typy problémov v zamestnaneckých vzťahoch, ponúkaný v spolupráci s Developium s.r.o.
 • Vytváranie a udržiavanie firemnej kultúry
 • Manažérske funkcie a líderské zručnosti - od plánovania po hodnotenie
 • Motivácia zamestnancov a starostlivosť o zamestnancov
 • Problémoví zamestnanci
 • Základy firemného vzdelávania, zisťovanie potrieb a príprava podriadených na vzdelávanie
 • Komunikačné zručnosti 
 • Prezentačné zručnosti 
 • Vedenie porád
 • Mentoring pre začínajúcich a "vyhoretých" lídrov

Ostatné


 • Telefonické a osobné vymáhanie pohľadávok
 • Riešenie sťažností a reklamácií
 • Krízové intervencie
 • Krízová a záchovná komunikácia
 • Asertivita a sebapresadzovanie
 • Zmierovanie v rodinných a súkromných vzťahoch 
 • Psychická odolnosť
 • Základy neverbálnej komunikácie a reč tela


Ponuku vzdelávacích aktivít otvorených pre širokú verejnosť nájdete na platforme


Klienti a účastníci:


Referencie a vyjadrenia účastníkov:

Alexandra P., (Nitra): "...tak akosi vo mne doznievajú informácie z vášho školenia a chcela by som sa poďakovať za "nakopnutie". Okrem informácií k prezentáciám mali pre mňa hodnotu i tie navyše - osobnostné, s ktorými denno denne pracujeme... A naozaj pozrieť sa na problém z druhej strany ma motivovalo, ako aj vaše skúsenosti s riešením konfliktov i iných vecí... Chcem sa len poďakovať a prajem, aby sa Vám v práci darilo :)"

Alica E., (Dubnica nad Váhom): "Perfektná organizácia a simulácia pracovného konfliktu. Všetci členovia hry sa aktívne zapájali do hry a nechýbali ani situácie z reálneho pracovného života. Kolegovia túto hru veľmi ocenili a zhodli sa, že im pomôže aj pri rozhodovaní v budúcnosti. Ďakujem pánovi Révayovi za prípravu a vedenie hry, môžeme vrúcne odporučiť :)"

Eva M., (Bratislava): "...ďakujem za celý deň. Konečne prakticky zamerané školenie. Nové vedomosti a nacvičenie rozhovorov môžem hneď zajtra využiť v robote."

Martin L., (Trnava): "...p. Revay, ďakujem za mentorovanie kolegyne R.. Jej schopnosti riešiť problémy a aktívne viesť ťažké rozhovory so zamestnancami sa po dvoch mesiacoch zlepšili tak, že teraz je pomocou aj pre ostatných. A ďakujem aj za neplánovanú pomoc pri aktualizácii PP. Teším sa na ďalšiu spoluprácu."

Ľubica Š., (Prešov): "Veľké ďakujem. Bolo to opäť úžasné. :)"

Zdeno H., (Bratislava): "Ahoj, chcem ti popriat vse dobre do noveho roka. A tiez sa pochvalit ze je Pavlina spokojna so mnou, ze som urobil velky pokrok. Za to sa ti chcem este raz moc podakovat 😄"