Work-life balance je bez kvalitných vzťahov nemožný.

30.01.2022

Prístup, v ktorom sa snažíme dosiahnuť rovnováhu v spokojnosti s pracovným a rodinným životom je veľkou témou v množstve firiem. Spokojnosť je subjektívna, preto sa zamestnávatelia snažia do benefitov, ale i organizácie a spôsobov práce zaradiť prvky, ktoré zasiahnu drvivú väčšinu zamestnancov. Nie je to jednoduché. V tomto blogu chcem upriamiť pozornosť na vzťahy. Z prípadov, ktoré som ako intervent pomáhal riešiť i z rozhovorov so zamestnancami vnímam, že v súvislosti s work-life balance sa na ne akosi zabúda. 

Január 2021.

Pani Jana je skúsenou účtovníčkou a v spoločnosti pracuje už niekoľko rokov. Prácu aj prostredie si pochvaľuje. Firma sa snaží vymýšľať stále nové a nové atraktívne benefity a výborne rozvíja potenciál ľudí.  Jej kolegovia sú tiež fajn. Z času na čas sa síce objavia problémy, ale doteraz ich vždy rýchlo vyriešili. 

Marec 2021.

Pani Jana je v poslednej dobe trochu podráždená, ťažko sa sústredí, nechutí jej jesť a horšie spáva. V práci robí začiatočnícke chyby, doma je nevrlá k deťom a aj s manželom sa háda stále častejšie.  

Apríl 2021.

Pani Jana sa už niekoľko nocí nevyspala. V práci sa jej nedarí, konflikty s kolegami a šéfkou striedajú mlčanlivosť a vyhýbanie sa každému kontaktu. V rodine je to veľmi podobné. Jej frustrácia sa zvyšuje. Doma rozmýšľa o problémoch v práci a v práci o problémoch doma. 

Jún 2021.

Polročný hodnotiaci rozhovor so šéfkou skončil plačom a návrhom na hľadanie si nového miesta. Pani Jana je plačlivá aj doma, čo ešte viac dráždi manžela i deti. 

Júl 2021.

Prebehol rozhovor so šéfkou a personalistkou o nedostatočných výkonoch, narúšaní chodu oddelenia, šírení "blbej" nálady a neschopnosti spolupracovať. Pani Jana svoj priestor využila ako ventil a emotívne popísala zákernosti, ktoré jej dlhé týždne robila dlhoročná kolegyňa. Hovorila o závisti, nenávisti a stiahnutom žalúdku. Hovorila o tom, ako si tieto problémy nosila domov, ako jej narušili spolužitie s rodinou a ako sa netešila do práce, ani z práce domov. Hovorila veľa a uľavilo sa jej. Šéfka si problém medzi podriadenými nevšimla, tušila len, že niečo nie je v poriadku. Celé to prebiehalo v pozadí, pretože pani Jana nechcela nikoho obťažovať. Medzitým jej to však prerástlo cez hlavu. Ukázalo sa, že dovtedajšie rýchle riešenia boli len povrchné a v podstate znamenali zametanie problémov pod koberec. 

Ihneď po rozhovore sa personalistka pustila do nápravy. Zmierovanie pod dohľadom nestranného experta prebehlo s čiastočným úspechom a aj na základe jeho postrehov dochádza k postupným zmenám v organizácii práce, interných dokumentoch a v manažmente vzťahov. Všetci lídri by do konca roka mali absolvovať vzdelávanie zamerané na zamestnanecké vzťahy, prevenciu, odhaľovanie a základné intervencie v prípadoch šikany.

December 2021.

Podľa posledných informácií sa, po ďalších zásahoch, situácia zlepšila a pani Jana úspešne pracuje na rodinnej atmosfére aj na zlepšovaní výkonu a vzťahov v práci. Chvíľu to ešte potrvá, ale je na dobrej ceste. 

Work-life balance a vzťahy.

Vzťahové problémy si (chceme, či nechceme) nosíme v hlavách a neustále o nich premýšľame. Neriešené, alebo zle riešené negatívne ovplyvňujú naše životy a nájsť vtedy rovnováhu v čomkoľvek je nemožné. Ani rovnováha v spokojnosti s pracovným životom a súkromím sa nedá dosiahnuť bez kvalitných vzťahov. Mať kvalitné vzťahy však neznamená mať vzťahy bez problémov. Mať kvalitné vzťahy znamená vedieť problémom predchádzať, odhaľovať ich a účinne ich riešiť, nebáť sa dôverovať druhým a zároveň zvyšovať vlastnú dôveryhodnosť.