Čítanie ku káve

Znovu publikovaný blog o konflikte v sklade, ktorý som pomáhal riešiť z pozície mediátora.

Znovu publikovaný blog o prípade neprimeraného nátlaku vedenia na zamestnancov, ktorý som pomáhal riešiť ako mediátor.

Znovu publikovaný blog o prípade mladého šoféra, ktorý som pomáhal riešiť z pozície mediátora.

Uplynulý rok nám priniesol bezprecedentné situácie. Nepredpokladané odstávky vo výrobe, úpravy rozpočtov, zmeny v personálnych a vzdelávacích plánoch či masívny presun na prácu z domu. Stalo sa to, čo nikto z nás nečakal a doteraz nezažil. Vyrovnali sme sa s tým relatívne dobre a čísla nezamestnanosti našťastie zatiaľ nerastú do pôvodne...

Aj keď v súčasnosti nie sú v slovenskom Zákonniku práce definované nebezpečné prejavy správania na pracovisku, môžu napĺňať skutkovú podstatu trestných činov, priestupkov, alebo môže ísť o porušovanie zákazu diskriminácie, tzv. antidiskriminačného zákona.

Pojem tacitné znalosti najlepšie vystihuje slovné spojenie "neviem, že viem". Sú súčasťou jedinečného know-how vašich zamestnancov a tvoria teda DNA firmy. Ich pomenovanie - tacitné, teda neprenosné - znamená, že z firmy odchádzajú spolu so zamestnancami a ich prenášanie na nové generácie by malo byť nemožné. Existuje však niekoľko dobrých spôsobov...

Niekoľko rokov som manažérom oddelenia. Spočiatku išlo všetko hladko, plnili sme ciele, riešili bežné problémy a úspešne sme sa zúčastňovali niekoľkých významných projektov. Vzťahy v tíme boli takmer rodinné, pričom všetci podávali profesionálny výkon a nebol problém si vzájomne pomáhať. Naša firma prešla organizačnou zmenou, ktorá sa týkala aj...

Obozretnosť pri nakladaní so zdrojmi firmy nie je len téma pre krízové obdobie. Obozretnosť v čase krízy však má spravidla podobu masívneho škrtania. Ani recesia však nie je dôvodom na bezhlavý prístup, pretože vzdelávanie a rozvoj zamestnancov sú podstatou podnikania a investíciou. Ak práve znižujete náklady na vzdelávanie, alebo tak v blízkej...

Reorganizácia

22.04.2020

Súčasná kríza si v mnohých firmách vyžiada zásahy do organizácie. Ich dôvodom je potreba znižovania nákladov, prípadne zmena business modelov, zachovanie konkurencieschopnosti a prispôsobenie sa moderným formám práce. Ich cieľom je, okrem prežitia, optimalizácia a zefektívnenie procesov a čo najväčšie využitie ľudského potenciálu. Pozrime sa na dve...

Tak ako pri všetkých katastrofách doteraz, aj po koronakríze príde "deň po". Deň, keď firmy, ktoré neskrachujú a dokážu znovu naštartovať, budú tak musieť urobiť čo najskôr. Dnes ešte nevieme povedať, kedy sa tak stane. Štáty, ale i firmy momentálne aktualizujú krízové plány a vytvárajú ad hoc drastické opatrenia, aby odvrátili straty na životoch a...