Poradenstvo v zamestnaneckých vzťahoch

Podľa závažnosti a počtu účastníkov poskytujem rôzne typy služieb, ktorých spoločným cieľom je diskrétne, efektívne, rýchle a čo najmenej stigmatizujúce mimosúdne riešenie: 

  • skoré zmierovanie - koncilácia
  • vyjednávanie s protistranou - negociácia
  • moderovanie skupinových konfliktov a sporov - facilitácia
  • sprostredkovanie komunikácie sporiacich sa strán - mediácia
  • prevencia a intervencia v prípadoch nebezpečného správania (šikana, bossing, mobbing, staffing, obťažovanie, diskriminácia)
  • poradenstvo pri príprave a realizácii disciplinárnych konaní
  • poradenstvo pri uzatváraní dohôd o ukončení pracovného pomeru
  • poradenstvo a intervencie v krízových situáciách (napr. ukončovanie pracovných pomerov, úrazy, úmrtia, iné udalosti s výrazným vplyvom na prácu a zamestnancov) 
  • krízová interná komunikácia

Zaujali Vás služby v oblasti riešenia problémov v zamestnaneckých vzťahoch? Potrebujete viac informácií? Nenašli ste službu týkajúcu sa konkrétneho problému vo Vašej organizácii?

Kontaktujte ma na tel. č. 0908 157 197, alebo využite kontaktný formulár