Vzdelávanie

Vzdelávanie je investícia. S týmto presvedčením poskytujem poradenstvo pri tvorbe metodík,  zisťovaní vzdelávacích potrieb, projektovaní vzdelávacích aktivít či evaluácii vzdelávania. S rovnakým prístupom pripravujem vzdelávacie aktivity na mieru, alebo otvorené workshopy pre širokú verejnosť.