Tvorba dokumentov

Interné dokumenty priamo ovplyvňujú správanie zamestnancov. Tí často konajú nedbanlivo či svojvoľne, samozrejme, so všetkými negatívnymi následkami. Zamysleli ste sa prečo? Najčastejším dôvodom je neznalosť. Zamestnanci sú síce povinní oboznámiť sa s internými dokumentami, tie však nedokážu dôležité informácie sprostredkovať v potrebnej kvalite. Neatraktívne, príliš rozsiahle, nezrozumiteľné a neaktuálne texty sú skôr prekážkou správania zamestnancov ako pomôckou. Medzi moje aktivity preto patrí aj tvorba, revidovanie a aktualizácia interných dokumentov všetkých úrovní:

  • Poriadky (Pracovný poriadok, Organizačný poriadok, Mzdový a odmeňovací poriadok)
  • Kódexy (Etický)
  • Pracovná dokumentácia (JD)
  • Metodiky a pracovné postupy

Zaujali Vás možnosti tvorby, revidovania či aktualizácie internýc dokumentov? Potrebujete viac informácií ? Nenašli ste odpoveď na konkrétny problém vo Vašej organizácii?

Kontaktujte ma na tel. č. 0908 157 197, alebo využite kontaktný formulár