Poradenstvo vo zvyšovaní spokojnosti zamestnancov

Nespokojný zamestnanec podáva slabšie výkony, je menej angažovaný a môže byť prekážkou v budovaní zamestnávateľskej značky. Nespokojnosť je nákazlivá, rýchlo sa šíri, závažne znižuje lojalitu naprieč firmou a je jedným z hlavných dôvodov zvýšenej fluktuácie. Základným predpokladom pre akékoľvek kroky je poznať dôvod nespokojnosti. Preto poskytujem prieskumné a výskumné aktivity formou individuálnych, alebo skupinových rozhovorov a e-prieskumov, pozorovania či analýzy dokumentov a procesov. Až následne je možné pristúpiť k zväčša pomerne jednoduchým krokom, ktoré zabezpečia zlepšovanie prostredia a klímy, napríklad:

  • aplikácia nástrojov na podporu firemnej kultúry a atmosféry
  • komunikácia a informovanie
  • zvyšovanie angažovanosti a záujmu zamestnávateľa o zamestnancov
  • zavádzanie nových foriem práce
  • zavádzanie efektívnych finančných a nefinančných benefitov
  • dramaturgie a scenáre rôznych hier

Zaujala Vás téma zvyšovania spokojnosti zamestnancov? Potrebujete viac informácií ? Nenašli ste tému týkajúcu sa konkrétneho problému vo Vašej organizácii?

Kontaktujte ma na tel. č. 0908 157 197, alebo využite kontaktný formulár