Procesy a systémy

Životný cyklus zamestnanca od začiatku po skončenie zamestnaneckého vzťahu a jeho organizačné správanie je možné ovplyvňovať správnym nastavením interných procesov a systémov. Od nich totiž do veľkej miery závisí spokojnosť a angažovanosť, firemná kultúra a klíma v tímoch. Ako pracovný mediátor som sa často stretával s problémami spojenými s nedostatočným manažmentom procesov, ich nesprávnym nastavením či chýbajúcou informovanosťou. Preto môžete využiť moje vedomosti, skúsenosti a zručnosti aj v týchto procesoch a systémoch: 

  • adaptácia nováčikov
  • manažérske funkcie a štýly vedenia
  • procesy a systémy kontroly a hodnotenia
  • odmeňovacie systémy
  • vertikálne a horizontálne kariérne pohyby
  • motivácia a benefity
  • interná komunikácia
  • podpora firemnej kultúry a tímovej klímy

Zaujali Vás možnosti manažmentu procesov a systémov z pohľadu organizačného správania? Potrebujete viac informácií? Nenašli ste tému týkajúcu sa konkrétneho problému vo Vašej organizácii?

Kontaktujte ma na tel. č. 0908 157 197, alebo využite kontaktný formulár