Prevencia

Málokto si uvedomuje, aké veľké riziká v živote firmy priamo súvisia s organizačným manažmentom. Nesprávne zorganizovaná práca spôsobuje problémy v rozhodovaní, neprehľadné a neaktuálne interné dokumenty sú príčinou ich častého porušovania a svojvôle, komplikovaná interná komunikácia a nedostatočná informovanosť podporujú vznik fám a hoaxov. Existuje mnoho oblastí, procesov a systémov, ktoré priamo ovplyvňujú organizačné správanie zamestnancov. Ich vysoká kvalita má dosah na zamestnanecké vzťahy a je často rozhodujúcim faktorom spokojnosti. Organizačný manažment plní veľmi dôležitú preventívnu úlohu, pretože dokáže lacno, rýchlo a efektívne ovplyvňovať všetky dôležité oblasti organizačného správania naprieč firmou. Správne nastavené preventívne funkcie organizačného manažmentu výrazne zlacňujú chod firmy a zlepšujú pracovné podmienky v nej. Zavedené preventívne opatrenia navyše výborne poslúžia v kritických situáciách a krízových časoch.  Moje vedomosti a skúsenosti môžete využiť napr. v týchto oblastiach prevencie: 

  • organizácii práce, tvorbe a aktualizácii organigramov
  • tvorbe, aktualizácii a aplikácii interných dokumentov všetkých typov a úrovní
  • efektívnej internej komunikácii
  • zavádzaní a aktualizácii procesov a systémov ovplyvňujúcich organizačné správanie 
  • manažmente organizačných (zamestnaneckých) vzťahov

Zaujali Vás moje aktivity v oblasti preventívnych funkcií organizačného manažmentu? Potrebujete viac informácií o jednotlivých oblastiach a možnostiach ich aplikcie? Nenašli ste tému týkajúcu sa konkrétneho problému vo Vašej organizácii?

Kontaktujte ma na tel. č. 0908 157 197, alebo využite kontaktný formulár