Poradenstvo vo firemnom vzdelávaní

Firemné vzdelávanie nie je benefitom, ale prirodzenou súčasťou podnikania.  Je investíciou zväčša so stredno- a dlhodobou návratnosťou. Aby sa investícia naozaj vrátila, je potrebné pristupovať k nej zodpovedne a s odbornou starostlivosťou. 

Najčastejšie oblasti ad-hoc poradenstva vo firemnom vzdelávaní: 

 • Zisťovanie vzdelávacích a rozvojových potrieb
 • Plánovanie vzdelávania - krátkodobé, strednodobé a dlhodobé
 • Projektovanie vzdelávacích aktivít
 • Príprava účastníkov
 • Obstarávanie vzdelávania
 • Tvorba a kontrola obsahov, osnov, voľba technológií a pod. 
 • Evaluácia vzdelávania, meranie efektivity a návratnosti
 • Tvorba metodík
 • Tvorba vzdelávacích systémov
 • E-learning a moderné technológie vo vzdelávaní
 • Evaluácia e-learningu 
 • Duálne vzdelávanie a rekvalifikačné vzdelávanie
 • Akreditácia rekvalifikačného vzdelávania
 • Andragogická príprava a pravidelné preškoľovanie interných lektorov, mentorov, tútorov a koučov

Ak vás zaujala ponuka poradenstva vo firemnom vzdelávaní, neváhajte ma kontaktovať na tel. č. 0908 157 197, alebo prostredníctvom kontaktného formulára.