Poradenstvo v HR

Súčasťou HR sú aj najrôznejšie problémy v zamestnaneckých vzťahoch. Ohrozujú riadny výkon práce a dosahovanie cieľov, no predstavujú aj obrovské reputačné riziká. Zároveň sú však aj jedinečnou príležitosťou ako zistiť slabé stránky a neustále sa zlepšovať. Pri poskytovaní nasledujúcich služieb využívam aj niekoľkoročné skúsenosti pracovného mediátora a člena Výkonného výboru odborov.