Personalistika a ľudské zdroje

Firemné vzdelávanie

Andragogické vzdelanie na prestížnej univerzite, roky skúseností s interným i externým firemným vzdelávaním, prehľad v technológiách a na trhu firemného vzdelávania, lektorské a mentorské zručnosti neustále trénované vlastnými aktivitami vám sprostredkujem prostredníctvom týchto tém:

 • vzdelávacie stratégie a plány
 • zisťovanie vzdelávacích a rozvojových potrieb
 • pripravenosť a motivácia k vzdelávaniu
 • projektovanie vzdelávacích aktivít
 • obstarávanie a klientský prístup k obstarávaniu vzdelávania
 • tvorba vzdelávacích skupín, typológia a prístupy účastníkov
 • evaulácia vzdelávania
 • lektorské a mentorské zručnosti pre interných lektorov a mentorov  

     Komunikačné zručnosti

Roky strávené osobnou i telefonickou komunikáciou v rôznych, aj závažných situáciách a výcviky a tréningy vo verbálnej i neverbálnej komunikácii mi priniesli potrebné znalosti a skúsenosti, ktoré vám sprostredkujem v týchto témach: 

 • vyjednávacie zručnosti
 • argumentácia a presvedčovanie
 • empatická komunikácia
 • asertívna komunikácia
 • intervenčná komunikácia
 • základy neverbálnej komunikácie a reči tela
 • prezentačné zručnosti
 • zvládanie emócií a stresu

Zaujali Vás témy vzdelávacích aktivít pre zamestnancov HR oddelení? Potrebujete viac informácií o možnostiach prípravy aktivít na uvedené témy podľa vašich potrieb? Nenašli ste tému týkajúcu sa konkrétneho problému vo Vašom HR oddelení? 

Kontaktujte ma na tel. č. 0908 157 197, alebo využite kontaktný formulár.