Organizačný manažment

Organizačný manažment je veľmi dôležitým prvkom pri budovaní zamestnávateľskej značky, zamestnaneckej angažovanosti a celkovo spokojnosti zamestnancov. Zároveň je základným prostriedkom prevencie najrôznejších problémov a nežiadúcich javov na pracoviskách. Svoje znalosti a skúsenosti zamestnanca, manažéra, člena Výkonného výboru Odborov a pracovného mediátora preto poskytujem aj formou odborných služieb a poradenstva v makro, semi aj mikro úrovni organizačného správania a organizačného manažmentu.