Organizačné zmeny

Organizačná zmena je náročná a nákladná úloha. Dotýka sa priamo zamestnancov a nemá pre nich vždy pozitívne dôsledky. Ak nie je riadená zodpovedne, ak sa podceňuje jej komunikácia, správne načasovanie či ak nezahŕňa všetky potrebné oblasti, vyrovnanie sa s ňou trvá príliš dlho. To samozrejme bráni k plneniu cieľov, ktoré mala zmena priniesť a tak sa zo zmeny stáva problém. Preto vám ponúkam svoje vedomosti, skúsenosti a zručnosti v: 

  • plánovaní zmeny
  • komunikácii zmeny
  • mapovaní a aktualizácii procesu
  • manažovaní úloh a termínov súvisiacich so zmenou
  • tvorbe podporných a informačných aktivít 

Zaujali Vás témy spojené s organizačnými zmenami? Potrebujete viac informácií? Nenašli ste tému týkajúcu sa konkrétneho problému vo Vašej organizácii?

Kontaktujte ma na tel. č. 0908 157 197, alebo využite kontaktný formulár