Organizácia práce

Jasné zodpovednosti, právomoci a vzťahy sú predpokladom efektívnej práce a spokojnosti zamestnancov. Duplicity v rozhodovaní, vzájomné zasahovanie do práce, neexistujúca zodpovednosť, zdĺhavý tok informácií sú len niektoré zo situácií, ktoré výrazne prispievajú k zvýšeným nákladom a fluktuácii. Príčinou je nesprávna a nedodržiavaná organizácia práce a nevhodná organizačná štruktúra. Moje vedomosti, skúsenosti a zručnosti môžete využiť pri: 

  • tvorbe, aktualizácii a aplikácii organigramov
  • mapovaní organizácie a organigramov
  • modelovaní efektívnych organizačných štruktúr

Zaujali Vás aktivity súvisiace s organizáciou práce? Potrebujete viac informácií? Nenašli ste tému týkajúcu sa konkrétneho problému vo Vašej organizácii?

Kontaktujte ma na tel. č. 0908 157 197, alebo využite kontaktný formulár