Oddelenia kontaktu s klientom

V tomto okruhu tém odovzdám vašim zamestnancom komunikujúcim s klientom v obtiažnych situáciách (napr. pri vymáhaní pohľadávok, riešení reklamácií a sťažností a pod.) viac ako 10 ročné skúsenosti s uzatváraním dohôd, ktoré som získal ako vedúci oddelenia vymáhania pohľadávok, alebo neskôr ako profesionálny mediátor: 

  • vyjednávanie (negociačné techniky)
  • zmierovanie (konciliačné techniky) a sprostredkovanie (mediačné techniky)
  • telefonické a osobné vymáhanie pohľadávok
  • komunikácia s problémovým klientom (pri reklamácii, riešení sťažností a pod.)
  • zvládanie emocií v komunikácii
  • zvládanie stresu
  • komunikačné intervencie a problémová komunikácia
  • asertívna komunikácia
  • argumentácia

Zaujali Vás témy vzdelávacích aktivít pre zamestnancov komunikujúcich s klientom? Potrebujete viac informácií o možnostiach prípravy aktivít na uvedené témy podľa vašich potrieb? Nenašli ste tému týkajúcu sa konkrétneho problému?

Kontaktujte ma na tel. č. 0908 157 197, alebo využite kontaktný formulár.