Nižší a stredný manažment

Od roku 2000 som sa v rôznych vedúcich pozíciách venoval budovaniu a rozvoju tímov či vedeniu a motivácii podriadených. Získané skúsenosti sú základom pre moje aktivity v tomto okruhu tém:

 • plánovanie a riadenie času
 • organizovanie
 • vedenie a štýly vedenia
 • kontrola a hodnotenie
 • motivácia
 • budovanie tímov a životný cyklus tímov
 • rozvoj zručností v tíme
 • riešenie neštandardných situácií v tíme
 • burn-out syndróm
 • komunikačné zručnosti pre manažérov
 • asertívna komunikácia
 • zvládanie emócií a stresu
 • prezentačné zručnosti
 • príprava a vedenie porád

Zaujali Vás témy vzdelávacích aktivít pre vašich nižších a stredných manažérov? Potrebujete viac informácií o možnostiach prípravy aktivít na uvedené témy podľa vašich potrieb? Nenašli ste tému týkajúcu sa konkrétneho problému?

Kontaktujte ma na tel. č. 0908 157 197, alebo využite kontaktný formulár.