Mentoring

Pre nováčikov na tímlíderských pozíciách, skúsenejších manažérov s burn-out syndrómom či pre pracovníkov HR oddelení riešiacich personálne ťažkosti s potrebou dlhodobejšej podpory a rozvoja priamo pri práci poskytujem mentoringové služby. Ich základom je vytvorenie dôvery a otvorenej komunikácie medzi mnou a menteem (mentorovaným). Vytvoreniu mentoringového plánu predchádza zistenie aktuálneho stavu a stanovenie cieľov. Ideálny mentoringový program trvá od 1 do 6 mesiacov. Počas tohto obdobia získa mentee komunikačného partnera, usmerňovateľa, poradcu či dôverníka s dostatkom času na zodpovedanie všetkých otázok a sprevádzanie pri riešení problémov. Okrem toho iný uhol pohľadu, potrebný nadhľad, ale i vedomosti a skúsenosti mentora pôsobia na mentorovaného motivačne. Napriek ohraničenému času mentoring v mojom podaní spravidla pokračuje aj po jeho ukončení overovaním, pripomínaním či ad hoc poradenstvom podľa potrieb mentorovaného. 


Zaujal Vás možnosti mentoring pre nováčikov, "vyhorených" manažérov, alebo pri riešení ťažkostí v HR? Potrebujete viac informácií o možnosti vytvorenia špeciálneho mentoringového programu podľa vašich potrieb?

Kontaktujte ma na tel. č. 0908 157 197, alebo využite kontaktný formulár.