Mentoring

Základom mentoringu je vytvorenie dôvery a otvorenej komunikácie medzi mnou a menteem (mentorovaným). Vytvoreniu mentoringového plánu predchádza zistenie aktuálneho stavu a stanovenie cieľov. Ideálny mentoringový program trvá od 1 do 6 mesiacov. Počas tohto obdobia vo mne mentee získa komunikačného partnera, usmerňovateľa, poradcu či dôverníka s dostatkom času na zodpovedanie všetkých otázok a sprevádzanie pri riešení problémov. Okrem toho iný uhol pohľadu, potrebný nadhľad, ale i moje vedomosti a skúsenosti pôsobia na mentorovaného motivačne. Napriek ohraničenému času mentoring v mojom podaní spravidla pokračuje aj po jeho ukončení overovaním, pripomínaním či ad hoc poradenstvom podľa potrieb mentorovaného. 

Mentoringový program je možné vytvoriť pre: 

  • nováčikov v nižších a stredných manažérskych pozíciách
  • tímlídrov, nižších a stredných manažérov s burn-out syndrómom
  • HR špecialistov pri prevencii a riešení HR problémov 
  • HR špecialistov a špecialistov vzdelávania pri tvorbe a zavádzaní firemného vzdelávania
  • organizačných špecialistov pri zavádzaní organizačného manažmentu a organizačných zmenách

Zaujali  Vás možnosti mentoringu pre nováčikov, "vyhorených" lídrov, alebo pri riešení ťažkostí v HR a firemnom vzdelávaní? Potrebujete viac informácií o možnosti vytvorenia špeciálneho mentoringového programu podľa vašich potrieb?

Kontaktujte ma na tel. č. 0908 157 197, alebo využite kontaktný formulár.