Konflikty a spory

Ako pracovný mediátor som sa často zúčastňoval riešenia dôsledkov narušených vzťahov či chýb v personálnej práci a organizačnom manažmente. Podľa závažnosti a počtu účastníkov poskytujem rôzne typy služieb, ktorých spoločným cieľom je diskrétne, efektívne, rýchle a čo najmenej stigmatizujúce mimosúdne riešenie: 

  • skoré zmierovanie - koncilácia
  • vyjednávanie s protistranou - negociácia, vrátane kolektívneho vyjednávania
  • moderovanie skupinových konfliktov a sporov - facilitácia
  • sprostredkovanie komunikácie sporiacich sa strán - mediácia

Zaujali Vás služby v oblasti riešenia pracovných konfliktov a sporov? Potrebujete viac informácií? Nenašli ste tému týkajúcu sa konkrétneho problému vo Vašej organizácii?

Kontaktujte ma na tel. č. 0908 157 197, alebo využite kontaktný formulár