Poradenstvo v kolektívnych vzťahoch

Cieľom zamestnávateľa nie je porušovanie práv jeho zamestnancov a cieľom zástupcov zamestnancov nie je poškodzovanie zamestnávateľa. Obe strany sú partnermi v sociálnom dialógu a spoločným cieľom sú bezpečné a férové pracovné podmienky. Budovanie a udržiavanie dobrých vzťahov však môže byť problematické. Počas mojej dlhoročnej praxe som získal skúsenosti z oboch strán a aj zo strany nezávislého mediátora. Môžem preto poskytnúť poradenské služby a odbornú činnosť v: 

  • nastavení a udržiavaní korektných vzťahov
  • každodennej komunikácii a operatíve medzi zamestnávateľmi a zástupcami zamestnancov
  • informovaní a prerokovaní podľa ZP
  • riešení neštandardných situácií a problémov
  • zmierovaní (konciliácii) a mediácii
  • kolektívnom vyjednávaní a konaním pred sprostredkovateľom a rozhodcom
  • intervenciách počas štrajkov a vzbúr
  • príprave a výcviku na kolektívne vyjednávanie
  • mentoringu účastníkov kolektívnych vzťahov

Máte záujem o poradenstvo v kolektívnych vzťahoch, alebo odborné činnosti, alebo viac informácií?  Kontaktujte ma na tel. č. 0908 157 197, alebo využite kontaktný formulár.