Interim špecialista zamestnaneckých vzťahov a firemnej kultúry 

Zamestnanecké vzťahy a firemná kultúra sú rozdielovým hráčom v konkurenčnom boji. Systematická starostlivosť o ne prináša pridanú hodnotu do vnútorného prostredia a výrazne prispieva k budovaniu zamestnávateľskej značky. Namiesto ad-hoc poradenstva môžete moje dlhoročné skúsenosti využiť na priamy výkon i odbornú prípravu vašich špecialistov a ich mentoring v: 

 • tvorbe a udržiavaní preventívnych nástrojov 
 • riešení incidentov (konfliktov, porušení disciplíny, nebezpečného správania a pod.) 
 • výkone dôverníka pre zamestnancov (vrátane ich súkromných problémov) 
 • prevádzkovaní "Black box" a iných nástrojov 
 • moderovaní problémovej internej komunikácie
 • sprevádzaní zamestnancov zložitými situáciami
 • komunikácii organizačných zmien, ukončovania pracovného pomeru a pod.. 
 • budovaní a udržiavaní kolektívnych vzťahov 
 • kolektívnom vyjednávaní
 • komunikácii počas štrajkov, výluk, vzbúr a pod..
 • systematickom budovaní, udržiavaní a posilňovaní firemnej kultúry 
 • podpore spoločenskej zodpovednosti
 • vzdelávaní a osvete o zamestnaneckých vzťahoch, nebezpečnom správaní a pod .

Ako interim špecialista teda preberiem na dohodnuté obdobie zodpovednosť za celú oblasť vzťahov a kultúry a zároveň pripravím interného zamestnanca/-ov na ich obsluhu tak, aby sa stali efektívnymi nástrojmi dobrej zamestnaneckej skusenosti. 

Rezervujte si konzultáciu

Termín rezervácie vám potvrdíme e-mailom do 24 hodín.