Interim špecialista vzdelávania

Vzdelávanie a rozvoj zamestnancov nie je benefitom, ale podstatou podnikania. Ak k nemu pristupujeme zodpovedne a odborne, stáva sa investíciou so stredno- a dlhodobou návratnosťou. Vo svojom portfóliu mám celý rad poradenských produktov týkajúcich sa firemného vzdelávania.  Namiesto ad-hoc poradenstva si ma však môžete najať aj na priamy výkon, odbornú prípravu vašich špecialistov a ich mentoring pri: 

  • tvorbe vzdelávacích stratégií a plánov (vrátane analýzy SWOT a pod.)
  • tvorbe rozpočtov
  • zisťovaní vzdelávacích a rozvojových potrieb
  • obstarávaní interného a externého vzdelávania
  • tvorbe vzdelávacích obsahov
  • využívaní vzdelávacích technológií 
  • hodnotení vzdelávacích projektov
  • využívaní e-learningu a moderných technológií
  • evaluácii vzdelávania
  • andragogickej príprave interných lektorov, mentorov a tútorov 

Ako interim špecialista teda preberiem na dohodnuté obdobie zodpovednosť za celé firemné vzdelávanie a zároveň pripravím interného zamestnanca/-ov na jeho obsluhu tak, aby sa stalo dlhodobou a udržateľnou investíciou. 

Rezervujte si konzultáciu

Termín rezervácie vám potvrdíme e-mailom do 24 hodín.