Interim špecialista vzdelávania 

Vzdelávanie a rozvoj zamestnancov nie je benefitom, ale podstatou podnikania. Ak k nemu pristupujeme zodpovedne a odborne, stáva sa investíciou so stredno- a dlhodobou návratnosťou. Vo svojom portfóliu mám celý rad poradenských produktov týkajúcich sa firemného vzdelávania.  Namiesto ad hoc poradenstva si ma však môžete najať aj na priamy výkon, odbornú prípravu vašich špecialistov a ich mentoring pri: 

  • tvorbe vzdelávacích stratégií a plánov (vrátane analýzy SWOT a pod.)
  • tvorbe rozpočtov
  • zisťovaní vzdelávacích a rozvojových potrieb
  • obstarávaní interného a externého vzdelávania
  • tvorbe vzdelávacích obsahov
  • využívaní vzdelávacích technológií 
  • hodnotení vzdelávacích projektov
  • využívaní e-learningu a moderných technológií
  • evaluácii vzdelávania
  • andragogickej príprave interných lektorov, mentorov a tútorov 

Ako interim špecialista teda preberiem na dohodnuté obdobie zodpovednosť za celé firemné vzdelávanie a zároveň pripravím interného zamestnanca/-ov na jeho obsluhu tak, aby sa stalo dlhodobou a udržateľnou investíciou. 

Rezervujte si konzultáciu

Termín rezervácie vám potvrdíme e-mailom do 24 hodín.