Diagnostika

Zásahy do organizačného správania sa nedajú robiť nepremyslene a naraz. Jedna oblasť ovplyvňuje druhú, procesy a systémy na seba nadväzujú  a každý neodborný zásah môže spôsobiť viac škody ako úžitku. Váš pohľad na organizačné správanie vo firme môže byť skreslený, preto nemusíte vidieť všetky slabiny a príležitosti. Odborná a nezaujatá diagnostika ich  odhaliť dokáže. Preto budú kroky smerujúce k zlepšeniu súčasného stavu rýchle, lacné a efektívne. K diagnostike pristupujem odborne a zodpovedne, preto využívam mnohé metódy kvalitatívneho a kvantitatívneho výskumu: 

  • individuálne a skupinové rozhovory, e-prieskumy
  • pozorovania na mieste
  • analýzy dokumentov
  • špeciálne "mystery" aktivity

Moje diagnostické aktivity vyžadujú spoluprácu so zamestnancami a tá sa nedá dosiahnuť bez vzájomnej dôvery. Zaručujem preto diskrétnosť a potrebný nadhľad. 


Zaujali Vás diagnostické aktivity v oblasti organizačného manažmentu? Potrebujete viac informácií o možnostiach či priebehu vo vašej firme? Nenašli ste tému týkajúcu sa konkrétneho problému vo Vašej organizácii?

Kontaktujte ma na tel. č. 0908 157 197, alebo využite kontaktný formulár