O programe Angažovaný zamestnávateľ

Skutočná starostlivosť o zamestnancov je náročná úloha. Vyžaduje si množstvo času a energie. Zodpovední zamestnanci (zväčša HR) musia mať, okrem potrebných kompetencií, čo najobjektívnejší pohľad na často nepríjemné situácie a odvahu ich riešiť. Chápem, že pre interného zamestnanca nie je vždy možné pozrieť sa na dianie vo firme nestranne a nezaujato. Zvnútra je často ťažké vidieť nedostatky, príležitosti, alebo nástroje, ktoré pomáhajú vytvárať stále lepšie pracovné podmienky. Ako zamestnávateľ sa tým však výrazne oberáte o jedinečné príležitosti angažovať sa v prospech priaznivej pracovnej atmosféry, pozitívnej zamestnaneckej skúsenosti a budovania zamestnávateľskej značky na pracovnom trhu. Aj preto prichádzam s programom diagnostiky, priameho výkonu, poradenstva a mentoringu "Angažovaný zamestnávateľ".  

Žiadne "jedna baba povedala"

Zamestnanecká skúsenosť je príliš dôležitá na to, aby sa zásahy do nej robili na základe pocitov a dojmov. Pri získavaní a analýzach vysoko validných dát preto spolupracujem s profesionálmi.  

Objednajte si program "Angažovaný zamestnávateľ"

V prípade záujmu o cenovú ponuku, alebo konzultáciu vyplňte, prosím, nasledujúci formulár (* - povinné polia) :