O programe Angažovaný zamestnávateľ 

Skutočná starostlivosť o zamestnancov je náročná úloha. Vyžaduje si množstvo času a energie. Zodpovední zamestnanci (zväčša HR) musia mať, okrem potrebných kompetencií, čo najobjektívnejší pohľad na často nepríjemné situácie a odvahu ich riešiť. Chápeme, že pre interného zamestnanca nie je vždy možné pozrieť sa na dianie vo firme z nadhľadu, nestranne a nezaujato. Zvnútra je často ťažké vidieť príležitosti, alebo nástroje, ktoré pomáhajú vytvárať lepšie pracovné podmienky. Ako zamestnávateľ sa tým však oberáte o jedinečné príležitosti angažovať sa v prospech priaznivej pracovnej atmosféry, pozitívnej zamestnaneckej skúsenosti a budovania zamestnávateľskej značky na pracovnom trhu. Aj preto prichádzame v spolupráci s Inmetric s.r.o. s programom diagnostiky, priameho výkonu, poradenstva a mentoringu "Angažovaný zamestnávateľ". 

Vieme, že jednotlivé nástroje spolu súvisia a zásah do jedného ovplyvní mnohé ďalšie. Držíme sa zásady "dvakrát meraj a raz rež", preto skôr než zasiahneme, dôkladne si všetko zanalyzujeme. Využijeme na to špeciálne vytvorené masívne kvantitatívne prieskumy, fokusové skupiny a individuálne rozhovory s tými, o ktorých ide v prvom rade - s vašimi zamestnancami. Získame ich subjektívne pohľady a tie ďalej objektivizujeme dôkladnou analýzou jednotlivých nástrojov (dokumentov, organigramov, informačných tokov, systémov, procesov) a diagnostikou skupín a jednotlivcov. Získame tak maximálne objektívny pohľad na vnútorné prostredie, úroveň prevencie či možnosť a schopnosť riešiť problémy v zamestnaneckých vzťahoch. 

V druhej fáze vám pomôžeme nastaviť celú škálu nástrojov, tak aby plnili svoju preventívnu funkciu počas celého životného cyklu zamestnanca. Od vašej náborovej inzercie po všetky typy ukončenia pracovnoprávneho vzťahu, vrátane kolektívnych vzťahov. Samozrejme, všetko v súlade so Zákonníkom práce a ostatnými predpismi.

Paralelne s druhou fázou,  buď samostatne ako splnomocnení nezávislí a nestranní interventi (konciliátori, mediátori, facilitátori, vyjednávači), alebo spolu s vami a pod našim mentorským dohľadom vyriešime všetky aktuálne HR prúsery. Zo všetkých riešení pre vás pripravíme unikátnu databázu - akúsi kuchárku, o ktorú sa budete môcť oprieť v budúcnosti.

Počas celého programu sa budeme podľa potreby venovať aj vášmu vzdelávaniu a rozvoju. Sériou workshopov, školení  a tréningov vás naučíme monitorovať organizačné správanie, udržiavať a využívať preventívne nástroje a riešiť všetky typy problémov v zamestnaneckých vzťahoch. 

Poslednou fázou bude opakovaný kvantitatívny prieskum a analýza reálnych dopadov a výsledkov. Táto fáza prebehne s odstupom dlhšieho času, aby všetky zavedené nástroje, aktualizované procesy a systémy i vaše novonadobudnuté kompetencie mali možnosť prejaviť sa.


Žiadne "jedna baba povedala"

Zamestnanecká skúsenosť je príliš dôležitá na to, aby sa zásahy do nej robili na základe pocitov a dojmov. Pri získavaní a analýzach vysoko validných dát využívame profesionálne diagnostické nástroje 


Rezervujte si konzultáciu

Termín vám potvrdíme e-mailom do 24 hodín.