Ad-hoc HR poradenstvo

Súčasťou HR sú najrôznejšie situácie, ktoré treba riešiť okamžite. Či ide o problémy súvisiace s organizačnou zmenou, inými strategickými rozhodnutiami, alebo o uviaznuté kolektívne vyjednávanie či akútne rozvojové príležitosti, vždy sa môžete spoľahnúť na môj nestranný pohľad, odbornosť a skúsenosti.