HR poradenstvo

Súčasťou HR sú aj najrôznejšie problémy. Mnohé ohrozujú riadny výkon práce a dosahovanie firemných cieľov. Zároveň sú však jedinečnou príležitosťou ako zistiť slabé stránky a neustále sa zlepšovať. Pri poskytovaní nasledujúcich služieb využívam mnohoročné skúsenosti pracovného mediátora, člena Výkonného výboru odborov, preventistu, interventa či lektora a špecialistu firemného vzdelávania.